Folkriksdag för välfärd utan vinst 17 september

Publicerad av Arne Johansson

Tema: Septemberalliansen

Nätverket Välfärd utan vinst har tagit ett uppseendeväckande beslut om formerna för manifestationen den 17 september: En marsch från Sergels torg till en Folkriksdag på Mynttorget, kvällen innan riksdagens högtidliga öppnande.

Idén är ett gatans parlament som di­skuterar och förhoppningsvis antar ett lagförslag om förbud mot vinster i välfärden, som vi kräver ska genomföras av Sveriges Riksdag. Folkriksdagsledamöter blir alla närvarande demonstranter.
Nätverket ska nu kontakta ­möjliga regissörer. Affischer och 30 000 flyg­blad ska vara klara till ett upptaktsmöte den 20 augusti.
Budkavlen, som hittills har undertecknats av 1 388 personer, har nu också antagits av två fackförening­ar: Kommunal sektion Gullmarsplan och sektion Centrala länet i Stockholm.
Arne Johansson