Inte bara på Volvo...

Publicerad av Kristofer Lundberg

Tema: Krisen i bilindustrin

Det är inte bara Volvo som varslar. Hela den europeiska bilbranchen är i kris.

Franska Peugeot/Citroën PSA deklarerar att åttatusen anställda ska sparkas under en tvåårsperiod, däribland kommer hela fabriken i Aulnay att läggas ned och 3 000 förlo­rar sin försörjning.
Vänsterfronten, NPA och de fackliga organisationerna rustar för strid och kräver förbud mot avskedanden i vinstdrivande företag, vilket också sätter press på det styrande ”socialistpartiet”.
Runt om i Europa hotas fabriker av nedläggning och arbetare av att kastas ut i arbetslöshet. Det handlar om Citoën i Aulnay, Opel i Antverpen, Saab i Trollhättan. Det vittnar verkligen om vilken kris som arbetarklassen står inför.
Men huruvida fabrikerna läggs ned eller jobben räddas beror på i vilken grad arbetarklassen mobiliserar sig och vilken solidaritet som organiseras.
– I september inleds kriget, meddelar de fackliga ledarna vid fabriken i Aulnay.
Låt detta bli ett alleuropeiskt klasskrig mot varsel och för arbete.

Kristofer Lundberg