Demonstrera 17 september i Luleå

Publicerad av Josephine Landström

Tema: Septemberalliansen

I Norrbotten är problemen med privatiseringarna tydliga. Privatiseringarna av apoteken har redan lett till hot om nedläggning i ­glesbygden. Landstinget utreder en privatisering av ambulanssjukvården och det så kallade ”fria vårdvalet” utarmar de offentliga vårdcentralerna.
Lulebo säljer bostäder som omvandlas till dyra bostadsrätter. Åtta av 10 svenskar är motståndare till privata vinster inom vården.
– Vi är alla beroende av skola, vård och omsorg på ett eller annat vis. Det berör alla, och alla ska ha rätt till lika vård. Jag tycker att man ska gå på protesten för att visa sitt missnöje och för att alla ska tänka till, säger Majlis Olsson, som är aktiv i nätverket Välfärd utan vinst i Luleå.

Kom och protestera den 17 september kl 17.00 utanför Smedjan i Luleå!

Josephine Landström