Varför är du med i Välfärd utan vinst?

Publicerad av Robert Bielecki

Tema: Septemberalliansen

Anneli Vännerström, Stockhom om varför hon är aktiv i nätverket Välfärd utan vinst:

Varför blev du engagerad i nätverket?
– Man pratar mycket om politik inom nätverket och arbetet är brett, vilket är positivt då man når ut till många som inte är organiserade i något parti eller dylikt.

Vad bör göras framöver för att stoppa vinstuttagen inom välfärden?
– Vi behöver arbeta aktivt mot högerpolitiken, det är vi som styr produktionen. Man behöver förstatliga verksamheterna och lägga pengarna utefter behov istället för i de rikas fickor.
Robert Bielecki