Kommunal säger upp samarbetsavtal i Luleå

Publicerad av Josephine Landström

Tema: Kommunal

Kommunal har sagt upp sitt samverkansavtal med Luleå kommun trots flera övertalningsförsök från kommunens sida och fackförbundet ger arbetsgivaren hård kritik.

Samverkansavtalet slutar att gälla den 13 februari och parterna går då tillbaka till att samverka enligt lagen om medverkande i arbetslivet, MBL. Orsaken till uppsägningen är ett långvarigt missnöje med hur kommunen hanterar varningar och uppsägningar. Kommunals ombudsman i Norrbotten, Vanja Nyberg, har sagt att det inte bara handlar om individuella fall utan även om hela arbetsplatser där anställda blir belagda med munkavle och drabbas av repressalier om de klagar till facket. Enligt Nyberg är problemen störst på socialförvaltningen.

Ett av de individuella fallen är när en anställd i äldrevården blev omplacerad och fick ett sämre avtal när hon berättade för arbetsgivaren att hon var diagnosticerad med ADHD.
Vanja Nyberg menar att kommunen inte ser människorna bakom pappren de hanterar och med tanke på till exempel den långa kampen för att få bort de hårt kritiserade delade turerna, kan man inte annat än att hålla med.
Men beslutet möts minst sagt av skepsis från de andra fackförbunden. Ordförandena för både Lärarförbundet och Vision i Luleå, har uttalat sig om frågan och menar att detta kommer att ställa till med problem och inflytandet kommer att minska.
Josephine Landström