Folkkampanj mot vinster tar form

Publicerad av Arne Johansson

Tema: Antikapitalistiska protester, Sveriges ekonomi

 (photo: Nickolina Engelberger)
Stefan Löfven kan med den ack så verkningslösa kompromissen på S-kongressen ha lyckats sätta munkavle på en hel del kända vinstkritiker inom det socialdemokratiska partiet, men inte på den folkliga opinion som den nybilda­de Folkkampanjen för gemensam välfärd har gett sig den på att mobilisera.

SOM-institutets nya stora undersök­ning visar än en gång att en överväldigande majoritet av det svenska folket (62 procent) – till och med en klar majoritet av Moderaternas väljare (53 procent) – vill se ett stopp för alla vinstutdelningar i skola, vård och omsorg.
Det är denna, än så länge passiva, opinion som ett nytt gemensamt initiativ från nätverken Gemensam välfärd i Stockholm, Välfärd utan vinst och Rädda vården i Malmö nu vill få på fötter med en landsomfattande aktionsdag den 21 september. Inbjudan har redan börjat gå ut till ett uppstartsmöte i ABF-huset i Stockholm den 23 maj.
Hittills har även nätverket Vinstfri välfärd i Göteborg och Socialistiska läkare i hela Sverige antagit plattformen. Allra första fackförening att ställa sig bakom var Kommunals sektion för bussförarna inom Nobina i Stockholm.

Behandlingsassistenten Stefan Lundqvist, känd RS-profil i ­Sundsvall, tror att folkkampanjen kommer att gå hem även bland vänsterorganisationerna inom första maj-nätverket Sundsvall inte till salu, som demonstrerar för andra året i rad under den parollen.
– Det här är helt klart den ­hetaste politiska frågan i Sundsvall, där Alliansen är i djup kris och det ­moderata borgarrådet har hoppat av sedan han misslyckats med att få stöd för sin budget.

Stefan Lundqvist skulle också, om det går att få brett stöd för idén, ­vilja gå vidare med en kampanj för en lokal folkomröstning bakom kravet att riva upp Lagen om valfrihet, som nyligen antagits i kommunen.
– Hittills har Carema blivit godkänd som entreprenör inom hemtjänsten, vilket vi som kampanjat i ett år i frågan vet är djupt ­kontroversiellt bland vanligt folk. Och det är en opinion som inte har svalnat.
Även V-ledaren Jonas Sjöstedt har varit inne på frågan om det i vissa kommuner kan finnas läge för en folkomröstningskampanj, en idé som han luftade på ett gemensamt seminarium med Socialistiska läkare, Gemensam välfärd och Välfärd utan vinst under Socialistiskt Forum i Stockholm i november.

I Region Skåne, där de vårdanställ­da är på krigsstigen, tror Sten Axelsson Fisk, talesperson för Rädda vården i Malmö och en av två ordförande för Socialistiska läkare, på ett brett stöd för folkkampanjen.
– Huvudskyddsombud på Skånes universitetssjukhus i Malmö har ­tagit på sig att kalla till ett ­planeringsmöte efter vår överlämning av 5 000 namnunderskrifter i protest mot vårdnedskärningarna till regionfullmäktigemötet i Kristianstad den 7 maj.
Sten Axelsson Fisk, som även har inbjudits att tala på Vänsterpartiets första maj-manifestation i Lund,  hoppas kunna delta på folkkampanjens gemensamma uppstartsmöte i Stockholm den 23 maj och sprida initiativet i hela Skåne.
Förhoppningsvis kan även några kända debattörer och ­kulturpersoner, som agerat i frågan, vara villiga att ställa upp. Ett par som redan anmält sitt intresse är författaren Kajsa Ekis Ekman och poeten Jenny ­Wrangborg.
Lilian Berglund Wallin, en pensio­nerad rektor som även varit undervisningsråd på Skolverket, är ett ­annat exempel på ett nytt skikt av aktiva i kampanjen. Hon har i ett mycket välformulerat brev till det dussintal professorer i Kungliga Vetenskapsakademin som nyligen reste krav på en eliminering av vinstintresset inom skolan, inbjudit dessa att delta i kampanjen.

Inom nätverket Välfärd utan vinst hoppas man nu framförallt på ett bredare genomslag än tidigare ute på arbetsplatserna och i de fackliga organisationerna.
Även om det tyvärr är osannolikt att Kommunals gigantiska Stockholmsavdelning skulle ställa upp i kampanjen, är det mycket hoppfullt att dess representantskap i förra veckan antog ett uttalande inför Kommunals kongress, som trots kompro­misserna i LO-styrelsen och på S-kongressen upprepade avdelningens krav på non profit och röstade ned ett försök från avdelningsstyrelsen att urvattna det.

Arne Johansson