På marsch mot vinster i välfärden

Radikala vindar på årets 1 maj

Publicerad av

Tema: Antikapitalistiska protester

 (photo: Elias Theodorson)
 (photo: )
Högerregeringen är på fallrepet och motståndet mot vinster i välfärden är massivt.
Radikala vindar präglade förstamajtågen runt om i landet. Vänstertågen i Stockholm , Göteborg och Malmö var större än på många år. Socialdemokraterna däremot samlade färre än vanligt.
Mest applåder och stöd fick angrepp på privatiseringseländet och regeringens orättvisa politik. Samtidigt fanns en oro att högerpolitiken fortsätter.
I Göteborg lyssnade omkring 500 demonstranter till talen innan RS-tåget. Kristofer Lundberg beskrev grunden i ett socialistiskt program:
– Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för förstatligandet av bostadsbolag och byggbolag för att tackla bostadskrisen, sänkning av pensionsåldern för att bekämpa ungdomsarbetslösheten, förstatligandet av banker och storföretag under demokratisk arbetarkontroll för att säkra jobben och levnadsstandarden.
Över 700 Offensiv såldes på 1 maj, plus ett 50-tal prenumerationer.