Bankrutt för EU:s högerpolitik

Publicerad av

Tema: EU och EMU

EU-pamparna säger alltid att åtstramningspolitiken är ett måste om skulderna ska ner. Men efter år av historiskt stora nedskärningar växer EU-ländernas skuldberg. Samtidigt är arbetslösheten rekordhög. Värst är läget i eurozonen.

Euroländernas samlade skuldberg har på ett år ökat med 5 procent. Till följd av EU:s svältkurer är flera av eurozonens länder helt ut­blottade och fast i en oemotsvarad ekonomisk, social och politisk kris.

I Grekland har arbetslösheten mer än tredubblats sedan 2008 och ekonomin har krympt med en fjärdedel. Trots detta har åtstramningstrojkan – EU, Europeiska centralbanken (ECB) och Internationella valutafonden (IMF) – beordrat Grekland att skära bort ytterligare tiotusentals offentliga jobb, vilket mötts av nya protester i form av en generalstrejk den 16 juli.
Trojkans svältkurer minskar ingen statsskuld, utan resulterar endast i fler fattiga och fler arbetslösa samt min­dre skatteinkomster och väx­ande skuldberg. Grekland är idag det EU-land där statsskulden har ökat mest under de senaste 12 månaderna.
Eurokrisen går nu in i en ny fas kantad av upptrappad kamp, regeringskriser och möjliga statsbankrutter.