Kommunal i Stockholm går emot LO:s uppmaning

Publicerad av

Tema: Kommunal

Avdelningsledningen för Kommunal Stockholms Län fattade den 9 september ett beslut om att inte delta eller stödja manifestationen den 21 september som anordnas av Folkkampanj för Gemensam Välfärd. Beslutet är djupt beklagligt av flera anledningar.

Tusentals människor slåss med näbbar och klor för att återupprätta en värdig välfärdspolitik som bygger på att tillgodose folkets behov och med schyssta ­arbetsvillkor för personalen. Många av oss ­aktiva i folkkampanjen är sjäva offentligt anställda och alla med hjärtat på rätta sidan av bröstkorgen.

Att Kommunal som enda fackav­delning i länet ställer sig utanför mobiliseringen till ­manifestationen är att lämna vårdpersonalen – de som redan har fått utstå privatisering och de som fruktar framtida utförsäljningar av sina arbetsplatser, i sticket.
Det är extra märkligt då det för nästan två veckor sedan gått ut en kallelse från LO-distriktet till samtliga avdelningar att delta på demonstrationen den 21 september och att ta sektionsfolk och medlemmar med sig. I god tid i förväg – den 30 augusti – har detta skickats ut till förbundsavdelningarna.
 
Beslutet att Kommunal inte ska delta har inte ens fattats i avdelningens högsta beslutande organ – repskapet eller i avdelningsstyrelsen. Beslutet togs istället på ledningsgruppens morgonmöte tidigt måndagen den 9 september och i  beslutet nämns inte LO-distriktets uppmaning.
Slutsatsen man kan dra av detta är att ledningsgruppen antingen missat att LO-distriktet hade beslutat om mobilisering, eller att Kommunal är en del av LO. Misstaget är oavsett anledning ­beklagligt och måste rivas upp och utredas för att inte mer dyrbar tid ska spillas på att inte göra någonting.
Att helt gå emot LO-distriktets fattade beslut och dessutom medlemmarnas intressen kan inte ha varit avdelningsledningens vilja. Eller?

Bilbo Göransson,
aktiv kommunalare och medlem i
Rättvisepartiet Socialisterna