Ännu en ny flyktingkatastrof utanför Lampedusas kust i Medelhavet

Publicerad av Robert Bielecki

Tema: Muren mot flyktingar

Bara en dryg vecka efter den fruktansvärda katastrofen ut­anför Lampedusas kust, där hundratals flyktingar miste livet, kapsejsade ännu ett fartyg med flyktingar.

Uppemot 50 människor miste livet, ett dussintal av dem barn, rapporte­rar ANSA. I likhet med förra ­veckans flyktingkatastrof var det flyktingar från Somalia och Eritrea som miste livet.
Fartyget kapsejsade blott 120 kilometer från Lampedusas kust. Maltas premiärminister beskrev det gan-ska talande då han sa att ”Det här vattnet runt oss har börjat förvandlats till en begravningsplats”. Uttalandet blir dock hycklande, då ­Malta långtifrån är något paradis för flyktingar. Uppgifter från i fjol visar att omkring 1 800 flyktingar bor i de öppna flyktinganläggningarna som Malta driver och ytterligare 600 hålls inlåsta i stängda flyktingcentra som drivs av militären. Alla flyktingar som anländer till Malta hålls ­inlåsta i uppemot 18 månader i militärens regi, medan myndigheterna avgör deras öden.
Myndigheternas besked blir allt som oftast att flyktingarna utvisas till förtrycket de har flytt ifrån.
För att stoppa EU:s inhumana flyktingpolitik krävs det en enad kamp underifrån mot högerpolitiken som splittrar flyktingar, arbetare och unga. Att tro att EU:s regeringar vill förändra den flyktingpolitik som de själva står bakom vore ett allvarligt misstag. EU vill exempelvis ha än mer resurser till Frontex, i syfte att ytterligare höja Fort Europas ­murar.

Robert Bielecki