Stoppa begränsningen av offentlighetsprincipen!

Publicerad av

Tema: EU och EMU

”Om några veckor väntas riksdagen klubba igenom en ny lag som gör det möjligt för myndigheter att hemligstämpla dokument med EU-koppling.
Den nya lagen, som föreslås ­träda i kraft den 1 januari 2014, innebär en begränsning av den svenska offentlighetsprincipen, som gör det möjligt för vem som helst att läsa brev, e-post och dokument hos myndigheter.”
Det skriver Folkrörelsen Nej till EU:s Riksstyrelse i ett uttalande.


I uttalandet sägs vidare att: ”Åter­igen har det politiska etablissemang­et svikit sina väljare. Inför folkomröstningen garanterade de att den svenska offentlighetsprincipen inte skulle hotas av inträdet i EU.
’Offentlighetsprincipen har inte varit föremål för förhandlingar med EU, och kommer att vara kvar vid ett EU-medlemskap.’ Så lät det i Utrikesdepartementets propagandaskrift EU-avtalet 1994.
Faktum är att EU aldrig har godtagit den svenska offentlighetsprincipen.
I dag är mer än hälften av all lag-stiftning som sker i Sverige en ­direkt följd av åtaganden och beslut inom EU.
Förra året slog Konstitutionsutskottet larm om att regeringen har drivit igenom 69 ändringar av sekretesslagen sedan 2009.
Offentlighetsprincipen är ett tydligt exempel på hur det EU-frälsta politiska etablissemanget lurade en knapp majoritet av svenska folket att rösta ja till EU.
• Stoppa begränsningen av offentlighetsprincipen!”