RS Syd/Västs vinterläger – en inspiration

Publicerad av Jens Liljeqvist

Inspirerande läger för region Väst och Syd. (foto: )
Inspirerande läger för region Väst och Syd. (foto: )

Den gånga helgen höll Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i region Väst och Syd för ett gemensamt vinterläger i Malmö.

I en uppsluppen och kamratlig stämning togs punkterna upp en efter en, med en mer allmän och ­fördjupande diskussion.
Minela Mahmutovic berättade om Kärrtorp och den ökade nazistiska och främlingsfientliga närvaron i vårt samhälle och hur vi genom vårt politiska arbete kan arbeta för att få bort den från våra gator och torg.
Grogrunden till rasismen, såsom högerpolitik, arbetslöshet och utanförskap måste även fortsatt lyftas vid aktiviteter. För att stoppa rasismen krävs ett kontinuerligt arbete.
Efter  en gemensam aktivitet under lunchen övergick fokus till tidningen Offensiv och dess roll för partiet, vilket belystes av Amer Moham­med Ali.

Övrigt som togs upp var Rättvisepartiet Socialisterna  inför valet 2014, som Stefan Berg fördjupat sig i, och slutligen vad det innebär att vara ett revolutionärt parti och om trotskismen idag, vilket Kristofer Lundberg belyste. Vi var alla överens om att dylika sammankomster är av största vikt för vår politiska skolning och dessutom ett väldigt trevligt sätt att lära känna varandra och komma var-andra närmare.