202 miljoner arbetslösa globalt – tillväxt utan jobb

Publicerad av Lina Rigney Thörnblom

Tema: EU och EMU, Världsekonomin

Jobben lyser med sin frånvaro globalt. (foto: )
Jobben lyser med sin frånvaro globalt. (foto: )

I fjol ökade antalet arbetslösa globalt med fem miljoner till 202 miljoner. Världsekonomins tillväxt är en ”jobblös tillväxt”, konstaterar FN-organet ILO i sin nya arbetsmarknadsrapport Global employment trends 2014. Enligt ILO kommer 215 miljoner människor att vara arbetslösa globalt 2018.

Enligt ILO var 74,5 miljoner unga i världen (13,1 procent) – mellan 15 och 24 år – arbetslösa 2013. Det är en miljon fler än föregående år.
Nedskärningar och lönenedpressningar ligger bakom den stigande arbetslösheten, menar ILO.
Dessutom har den pågående globala kapplöpningen mot botten vad gäller löner och arbetsvillkor  skapat en allt otryggare arbetsmarknad. Nästan hälften av alla världens löntagare (48 procent) har otrygga anställningar.
Så många som 375 miljoner arbetare (11,1 procent av världens alla anställda) lever fortfarande i extrem fattigdom. Det vill säga, de har en ”lön” som inte överstiger 1,25 dollar per dag (mindre än 8 kronor per dag). Ytterligare 839 miljoner arbetare har en lön som  är lägre än den globala fattigdoms­gränsen på 2 dollar (13 kronor) per dag.
ILO påpekar också att den verkliga arbetslösheten i världen är betydligt högre än vad siffrorna anger. Åtminstone 23 miljoner människor har gett upp hoppet om att få ett jobb och finns inte längre kvar som jobbsökande.