Misslyckad kommunalisering

Publicerad av Kristofer Lundberg

Tema: Skola och barnomsorg

Svensk skola är i kris och kommer troligen att vara 2014 stora valfråga.

Kallduschen som har sköljt över högerregeringen efter PISA-utredningen har följts upp av bottensiffror i opinionstödet från lärare. På måndagsförmiddagen presenterades den av regeringen beställda utredning kring effekterna av kommunaliseringen av skolan under 1990-talet. Utredaren Leif Lewin konstaterar helt riktigt att kommunaliseringen inneburit ett misslyckande. Men utredningens svaghet är att man gör kommunaliseringen ensamt ansvarig för de många misslyckandena sedan början av 1990-talet. Lewins utredning har därför med rätta kritiserats för att inte väga in fler effekter.
Att ensidigt fokusera på kommunaliseringen men inte väga in andra skolreformer eller de massiva nedskärningar som under 1990-talskrisen slog sönder skolan samt de neddragningar som har följt i spåren av friskoleelendet är bristfälligt.

Rättvisepartiet Socialisterna står för ett återförstatligande av skolan, ett krav som stöds av lärarkollektivet.
Lärarkåren har varit kritisk till kommunaliseringen sedan den infördes. Men ett förstatligande i sig själv löser inte skolans problem. Det behövs mer resurser, fler lärare och mindre klasser. Uppgradera läraryrket med högre löner och bättre arbetsmiljö. Lärarna måste få tillbaka sin frihet att planera sin undervisning. ■