Förstatliga Bankerna – nu!

Publicerad av

Tema: Sveriges ekonomi

De fyra storbankerna, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, delar ut nära 46 miljarder kronor till sina aktieägare i vår. För den summan skulle man kunna betala årslönen för mer än 130 000 undersköterskor. Det storbankernas aktieägare får är mer än vad gymnasieskolan, komvux och sfi kostar detta år.
Storbankerna är gigantiskavinstmaskiner. De svenska storbankerna är sannolikt de vinstrikaste i Europa. Varje dag tjänar storbankerna dryga 250 miljoner kronor och mer än hälften av vinsterna går direkt ned i aktieägarnas fickor. Swedbank, som räddades av staten (skattebetalarna) efter Lehman Brotherskollapsen hösten 2008, delar ut hela 75 procent av sin vinst – totalt 11 miljarder kronor – till sina aktieägare.
Samtidigt med rekordutdelningen fortsätter storbankerna att dra ned på antalet anställda. Nordea har exempelvis beslutat att fördubbla sitt nedskärningsprogram till drygt 8 miljarder kronor samtidigt som utdelningen till aktieägarna blir 15 miljarder kronor.
Bankerna badar i pengar. ”Alla fyra, särskilt Swedbank, är fyllda med vad analytiker kallar överskottskapital. Något alternativ till att dela ut pengarna ser man inte, i den tröga ekonomiska återhämtningen och med ett massivt politiskt tryck mot hög-re tillväxt i utlåningen till de rekordskuldsatta svenska hushållen”, skrev Sydsvenskan den 28 januari.

Det regnar inte bara manna över aktieägarna, även bankdirektörerna kan se fram mot rejäla bonusar i år och ökade löner.  ”Storbanken Nordea har laddat upp för de högsta bonusutbetalningarna sedan finanskrisen motsvarande 2,5 miljarder kronor. Även Swedbanks bonusar är på historiskt höga nivåer”, skrev Dagens Industri den 31 januari.
Utlåning till hushållen är storbankernas främsta vinstkälla. På varje miljonlån tjänade bankerna i snitt 3 400 kronor netto i fjol,  varje tvåmiljonlån gav en ren vinst på 6 800 o s v. Bankernas vinstjakt är en viktig anledning bakom bostadsbubblan.

Regeringen, inte minst finansminister Anders Borg och finansmarknadsminister Peter Norman,har vid ett flertal tillfällen sagt att storbankerna delar ut för mycket.
”Bankernas rekordutdelningar och höga krav på avkastning är orimliga och en fara för hela samhällsekonomin”,  var finansmarknadsminister Peter Normans kommentar till vårens rekordutdelning.
Men allt stannar vid ord. Det är i skydd av regeringens garantier och billiga lån från Riksbank- en som storbankerna har kunnat öka sina vinster med nära 60 procent sedan 2010. Att Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank stod för 37,2 procent av de 25 största börsbolagens sammanlagda vinst under det tredje kvartalet 2013 mot 27 procent första kvartalet 2010 ger en bild av storbankernas  hisnande vinstexplosion.
Regeringens påstådda ilska är ett spel för gallerierna.
Det finns bara ett sätt att stoppa storbankernas svindel och det är genom ett omedelbart förstatligande med kompensation endast till de mindre aktieägarna.
Genom ett förstatligande kan storbankernas tillgångar och vinster användas till att ge billiga lån och sam hällsnyttiga satsningar på infrastruktur, klimatomställningar och välfärd. ■