Akut bostadsbrist för studenter i Göteborg

Publicerad av Emma Öman

Plats: Göteborg Tema: Sveriges ekonomi

Göteborg når inte målet att bygga 400 nya studentbostäder per år. 2013 färdigställdes bara 146 och i år väntas tillskottet av lägenheter för studenter stanna på 155.

Under fjolåret byggdes en del av Mattecentrum i Johanneberg om till 108 studentbostäder. Inflyttning skedde under höstterminen. Sedan ett år finns också 38 tillfälliga studentbostäder på Medicinareberget.
Enligt fastighetskontoret kommer ytterligare 450 bostäder för studenter att bli klara under det här året och nästa år. Samtidigt pågår ett arbete på flera håll i kommunen med att få till stånd fler tillfälliga studentbostäder.

Med start i år kommer flera nedlagda äldreboenden att byggas om. Först ut är Selma i Hisings Backa, där 109 studenter flyttade in i dagarna. Sedan väntar 46 studentbostäder på Kastanjebacken vid Munkebäckstorget och, på lite längre sikt, omkring 80 lägenheter i Landalahus nära Kapellplatsen.
På Fridhemsgatan, nära Västra kyrkogården i Sandarna, är det inom kort byggstart för nyproduktion av 90 studentbostäder. Inflyttning är planerad till 2015.
Det föreslagna bygget på Plejadgatan ingår i kommunens plan på ytterligare 1 500 studentbostäder de närmaste åren. Men enligt SGS, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, är behoven betydligt större.
– På en workshop för ett par år sedan kom vi fram till att Göteborg behöver 4 000 studentbostäder fram till år 2020, säger Magnus Paulsson, vd för SGS, till Göteborgs-Posten.
300-400 nya studentbostäder kan nu byggas vid Östra sjukhuset, enligt ett färskt beslut i Fastighetsnämnden.

Nämnden sade under måndagen den 10 februari ja till ett förslag som innebär att ett 4 500 kvadratmeter stort markområde vid Ugglumsleden arrenderas ut till ett företag som vill bygga 300-400 tillfälliga studentbostäder.
Behovet av studentlägenheter är stort i Göteborg. För närvarande beräknas 600 studentbostäder bli färdiga fram till och med 2015.
Utöver dem pågår planering av cirka 1 500 lägenheter med byggstart 2015.
Sveriges förenade studentkår presenterade en rapport om bostadsläget för studenter inför höstterminen 2013. På nio orter i Sverige kunde studenterna inte räkna med att få ett permanent boende under höstterminen.
Göteborg fanns med på listan liksom Malmö, Stockholm, Linköping, Lund Luleå Umeå Uppsala och Växsjö. I Göteborg riskerade fem av sex studenter att stå utan boende när höstterminen började. Kötiden för att få ett studentrum inför höstterminen var minst ett år och för att få tag i en studentlägenhet krävdes det längre kötid.
Studentkåren, Chalmers, Göteborgs universitet och studentbostadsföretagen i staden menar att det behövs 2 000 nya bostäder till 2015.

För att möta efterfrågan på billiga bostäder för studenter och lågavlönade krävs ett omfattande program för bygget av nya bostäder. För detta krävs en större rörelse för fler bostäder, för en upprustning av bostäder, för ett förstatligande av byggbolagen och förvaltningsbolagen och för ett återinförande av allmännyttan, som i praktiken är avskaffad idag.
Det är genom gemensam kamp som en förändring kan komma till stånd. ■