Spaniens nya munkavlelag

Publicerad av

Tema: EU och EMU

Runt om i Europa attackeras de demokratiska fri- och rättigheter som vunnits genom kamp.
EU:s och Trojkans krisåtgärder har kantats av drakoniska attacker mot demokratiska fri- och rättigheter samt allt brutalare polisinsatser mot dem som protesterar. Inte minst fackliga fri- och rättigheter har attackerats och försvagats.
– Fackliga rättigheter hotas inte, de kränks. Att riva upp kollektivavtal i så många länder kan inte ses som olycksfall i arbetet. Det vi ser är att företagens frihet står över de fackliga rättigheterna. Så beskrev Samuel Engblom, chefsjurist på TCO, vad som hänt i Europa under de senaste åren.

”Människor som demonstrerar  fredligt i EU:s medlemsländer har blivit slagna, sparkade, beskjutna och sårade av gummikulor samt tårgasade. Men ingen granskning av polisens övervåld har ägt rum och ingen av de ansvariga har rann-sakats”, konstaterade Amnesty International i en rapport 2012.
I särskilt två länder, Grekland och Spanien, var det enligt rapporten vanligt förekommande att protester möttes av polisens våld och statens repression.
Grekland styrs sedan flera år tillbaka av Trojkan – EU, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden (IMF).  Att Grekland skulle sättas under Trojkans förmyndarskap var ett huvudvillkor för att landet skulle få nödlån. Trojkan har styrt med hjälp av maktfullkomliga diktat, lagar från militärdiktaturens Grekland 1967-74 och en alltmer militariserad kravallpolis.

I Spanien beslutade den sittande högerregeringen i fjol att ta steg mot att kriminalisera protester. Den ”Ley Mordaza” (munkavlelagen) som regeringen vill att parlamentet ska godkänna stipulerar exempelvis att den som deltar eller planerar en demonstration som saknar tillstånd ska få böta 30 000 euro (270 000 kronor). Den som ”förolämpar” Spaniens institutioner, nationalsymboler och nationalsång riskerar samma bötesbelopp. Förutom detta innehåller regeringens lagförslag dryga böter för den som utrycker sig ”olämpligt” om poliser och myndighetspersoner. Och det blir förbjudet att filma och fotografera poliser under demonstrationer samt sprida dessa bilder. Det är en lag som ger grönt ljus för mer polisbrutalitet och som gör oppositionella till ”brottslingar”.
Dessa nya allvarliga övegrepp mot demokratin kommer efter att det antal demonstranter som bötfälldes bara under 2012 ökade med hela 350 procent och att ”det spanska inrikesministeriet beställt ett bepansrat vattenkanonfordon som ska kunna sättas in för att skingra kravaller. Priset för den spanska polisens nya kravallfordon ligger på en halv miljon euro, närmare fem miljoner kronor” (Sydsvenskan den 21 december).

Den svaga spanska regeringens allt mer auktoritära drag är ytterligare varning om hur långt den härskande klassen och de politiker som går i dess ledband är beredda att gå för att driva igenom sin krispolitik.
Försvaret av de demokratiska fri- och rättigheterna är direkt sammanlänkat med kampen mot åtstramningspolitik och kapitalism och för socialism. Det vill säga verklig demokrati – folkstyre.  
• För ett demokratiskt och socialistiskt Europa. ■