”Norra Järvas Stadsdelsråd ett historiskt steg”

Publicerad av Arne Johansson

Tema: Husby- och Järvalyftet

Artikelförfattaren Arne Johansson (lilla bilden) blev vald till ordförande i det nya stadsdelsrådet. (foto: Adolfo Ovalle Bessolo)
Artikelförfattaren Arne Johansson (lilla bilden) blev vald till ordförande i det nya stadsdelsrådet. (foto: Adolfo Ovalle Bessolo)

Uppemot 120 personer från Husby, Akalla och Kista deltog på måndag kväll den 24 februari i bildandet av Norra Järvas Stadsdelsråd.

Zeliha Dagli, en av de nyss valda styrelseledamöterna som bland annat representerar den turkiska kvinnoföreningen Kibele, säger till Offensiv:
– Det var ett fantastiskt möte, jättebra med livliga diskussioner och många unga. Vi har många problem med arbetslöshet, men också en vilja att ta hand om vårt eget område. Det finns ett motstånd nedifrån, en kampanda som har utvecklats.
– Det var riktigt positivt att så många unga visade sitt engagemang, menade RS-aren Enzo Costa, en av de yngre som valdes till en styrelse med elva ledamöter.
”Ett historiskt steg”, tyckte väldigt många. Ambitionen att skapa ett forum för ett fastare samarbete mellan ortens gräsrotsaktivister har vuxit fram ur flera år av strider mot hotande försämringar, ironiskt nog under det så kallade Järvalyftets tid. Stadsdelsrådet har skapats ur de nära relationer som uppstått mellan eldsjälar i nätverket Järvas Framtid och en lång rad andra lokala föreningar, nätverk och enskilda.

Medan vissa bataljer förlorats, som utflyttningen av landstingets vårdcentral i Husby och flytten av Husby träff till mindre lokaler, har andra segrat, ofta efter mycket intensiva kampanjer. Det gäller inte minst den enorma striden mot Järva­lyftets planerade rivningar och lyxrenoveringar 2007-2008, den stoppade privatiseringen av Husbybadet och den heta striden för att stoppa strukturplanens förslag om att riva gångbroarna och bryta upp trafiksepareringen.
Efter att många engagerade husbybor tillsammans gått ut på gatorna för att stoppa förra vårens kravaller har nätverket Järvas Framtid och den arbetsgrupp som bildats för ett stadsdelsråd ända sedan sommaren fört en framgångsrik kampanj för att öppna den stängda Dalhagsskolan för en filial till Fryshuset.
Nu händer det. Att många unga deltog i måndagens möte kan delvis förklaras av att Fryshuset inbjudits för att berätta om hur de har tänkt sig att starta upp sin nya filial i Husby. Frågorna om hur detta, och inte minst anställningarna, ska gå till, formligen haglade till Payam ”Peppe” Boroodjeni, som har anställts av Fryshuset för att starta upp filia­len i Dalhagsskolan.
Att uppstarten börjar med att anställa en grupp unga till Lugna gatan har fått vissa att oroa sig för intrycket att de som ”inte har skött sig” ­gynnas mest. Samtidigt förstår nog de flesta vikten av att de unga utan arbete, ut­bildning och pengar som på olika sätt hamnat snett ges nytt hopp och en ny chans att räta upp sitt liv.
Peppe, själv husbybo, försäkrade att alla anställda ska vara lokala, att både killar och tjejer ska anställas o s v. Han sa också att den första omgången anställningar bara är början och att ett 60-tal representanter för både stadsdelsrådet och en rad andra föreningar och aktörer nu ska inbjudas till en halv dags framtidsspaning den 19 mars om hur Fryshuset ska byggas upp o s v.

Ett av de första stora evenemangen för det nya stadsdelsrådet blir att lördagen den 24 maj anordna en heldag på temat ”Ett år efter kravallerna”, med utfrågning av stadshuspolitiker­na, seminarier och en stor kulturkväll med teater och musik som visar vad Järva kan. Redan siktar till exempel Rebecca Forsberg från Rats teater på att sätta upp en föreställning tillsammans med tjejgruppen StreetGäris och Kista folkhögskola om kravallerna utifrån en mors perspektiv.
Stadsdelsrådet är även inbjudet att helgen innan delta på ett stort Bostadspolitiskt Forum i Tensta. Redan nästa onsdag träffas stadsdelsrådet kl 18 i Husby gårds storstuga för att diskutera vårens verksamhet. ■