Till minne av Bob Crow och Tony Benn

Publicerad av socialistworld.net

 (foto: )
(foto: )

På en vecka har den brittiska arbetarrörelsen tilldelats två stora slag, då både den fackliga vänsterledaren Bob Crow samt Tony Benn gått bort.

Bob Crow (1961-2014), generalsekreterare för Transportfacket, var en ständig kämpe för arbetarklassen och en förgrundsfigur i väldigt många olika frågor. Högermedia försökte framställa honom som en ”dinosaurie” och en ”fackbaron”, men arbetare såg honom som en hjälte eftersom han skrämde livet ur cheferna.
Under hans ledarskap, först som ställföreträdande generalsekreterare och sedan som generalsekreterare, visade transportfacket RMT många gånger att det går att vinna mot arbetsgivarna.
Det senaste exemplet på framgångsrik kamp var RMT:s februaristrejk i Londons tunnelbana. Det var ett ljus i mörkret för arbetarna som lider under Con-Dem:s (de styrande i Storbritannien) åtstramningspaket och som fruktar en vansklig framtid. Etablissemanget försökte underminera facket och håna Bob med alla knep som fanns möjliga, men det folkliga stödet bevisade att ett beslutsamt förhållningssätt till att försvara arbetares rättigheter och jobb är väldigt populärt.

Tony Benn (1925-2014) hade under en kort tid varit sjuk, men hans död kommer inte desto mindre som ett slag, då han under hela sitt liv kämpade för vänstern inom arbetarrörelsen. Han var en kraftfull symbol och ledare för vänstern inom Labour (brittiska Socialdemokraterna) under dess höjdpunkt på 1980-talet, då det visade sig ha en stor och ibland avgörande effekt på händelser både inom Labour och fackföreningsrörelsen. ■