Gräsrotsinitiativ mot otrygghet i Hammarkullen

Publicerad av Kristofer Lundberg

Plats: Göteborg

Politikernas nonchalans över situationen i Hammarkullen har fått gräsrotsinitiativet ”Vårt Hammarkullen” att växa fram. (foto: johanne / Flickr CC)
Politikernas nonchalans över situationen i Hammarkullen har fått gräsrotsinitiativet ”Vårt Hammarkullen” att växa fram. (foto: johanne / Flickr CC)

Vårt Hammarkullen är ett gräsrotsinitiativ startat som svar på den otrygghet som boende uttryckt med anledning av skottlossningar, droger och kriminalitet.

Vårt Hammarkullen växte fram som ett svar på politikers och myndigheters nonchalans över den rådande situationen och handlar om att organisera lokalsamhället.

Initiativet togs av de lokala Hyresgästföreningarna i Sandeslätt, Hammarkullen och Bredfjällsgatan-Gropensgård, men omfattar idag också arbetsplatser och föreningar.

I en enkätundersökning genomförd av Hyresgästföreningen visades det att det var just torget som upplevdes som otryggt. Därför satte Vårt Hammarkullen fokus på aktiviteter som med positiv energi ”tog torget tillbaka”.

Under 2013 organiserades en minifestival, ”Summerdream festival”, och en större ”HammerHill Hiphop Festival”. 

Detta som en del i att få ökad rörelse på torget samt daglig verksamhet för barn och unga under sommaren.

I slutet av mars kommer en konferens att utvärdera 2013 och dra upp nya planer. Konferensen kommer att äga rum på Mixgården den 29 mars. ■