”Det handlar om en kamp för rätten till arbete åt alla”

Publicerad av Stefan Berg

Plats: Lindsey Tema: EU och EMU, Kamp mot rasism och nazism, Facklig kamp

 (foto: Natalia Medina)
(foto: Natalia Medina)

Rättvisepartiet Socialisternas kongress hade flera internationella gäster, däribland Tony Sanouis från CWI:s internationella sekretariat. Offensiv passade på att diskutera den politiska situationen i England, med fokus på de fackliga kampanjer Socialist Party är inblandade i samt vårens EU-val.

Den första januari i år upphörde förbudet mot arbetskraftsinvandring från Rumänien och Bulgarien, som gick med i EU 2007. Hur har detta påverkat situationen inför valet?

– Regeringen övervägde att förlänga stoppet av arbetskraftsinvandringen från de två länderna för att gå rasistiska stämningar till mötes, och för att undergräva deras röstunderlag, framförallt med sikte på det val till EU-parlamentet som kommer att äga rum i maj. Politikerna ville utnyttja den rädsla för arbetslöshet som är utspridd, och spela på den ökade rädslan bland vita engelska arbetare att en ökad invandring skulle hota deras jobb. 

– Faktum är att invandrade arbetare alltid har använts som billig arbetskraft, och vår linje i den här frågan var att starta en kampanj för alla arbetares rätt till lika lön och lika rättigheter. Vi och våra medlemmar i facken har verkat för att fackföreningsrörelsen ska ta upp en kampanj för just detta.

– Regeringen har rört sig i en mer rasistisk riktning. Man har stramat åt möjligheterna för flyktingar att komma in i Storbritannien och det har blivit mycket svårare att söka asyl om man inte är från ett EU-land. De som lyckas ta sig till landet är framförallt från östra Europa. Inför valet försöker regeringen att piska upp stämningar mot invandrare, för att dölja deras egna skuld vad gäller de ekonomiska problemen. Rädslan bland arbetare är orsakad av den ekonomiska recessionen, arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten. Vi lyfter fram behovet av en kamp för rätten till arbete åt alla.

– Några månader in på året så visar också statistiken att regeringens skrämselpropaganda har varit uppdiktad. Man sa att många skulle strömma över gränsen för att utnyttja Englands välfärdssystem och leva på socialbidrag, men nu har man sett att mindre än en procent av arbetskraftsinvandrarna tar emot några bidrag, och att den förväntade massinvandringen också uteblivit.

England har tidigare år sett strejker  rörande storbolagens utnyttjande av billig arbetskraftsinvandring. Lindseystrejken i januari 2009 följdes av vilda strejker på åtminstone på fem andra raffinaderier. När konflikten trappades upp igen i juni deltog hundratals arbetare på flera andra arbetsplatser i solidaritetsstrejker med arbetare i Lindsey. Kan du berätta om det?

– Lindseystrejken i nordöstra England riktade sig mot idén att invandrare används som billig arbetskraft. Högern försökte utnyttja den situation som uppstod och media försökte svartmåla strejken genom att kalla den rasistisk. Även vissa vänstergrupper, i synnerhet SWP (Socialist Workers’ Party, den brittiska sektionen av Internatonal Socialist Tendency), köpte den här bilden helt och hållet. Vi ingrep      istället i strejken, som parti och genom medlemmar som jobbade på raffinaderiet. 

–I början av rörelsen fanns det arbetare som lutade åt rasistiska slutsatser, men tack vare vårt arbete lyckades vi övertyga dem om att det handlar om att arbetare måste stå eniga och kräva lika villkor i ett försvar av de brittiska kollektivavtalen. 

– Ett av de stormöten som var på fabriken slutade med att arbetarna sjöng Internationalen och man uppmanade till arbetarenighet.

Inför EU-valet i Sverige har vi en situation där rasistiska Sverigedemokraterna kommer att satsa stenhårt för att ta sig in i EU-parlamentet. Sedan 2010 då de kom in i riksdagen har de vridit samhällsdebatten i en rasistisk riktning med resultatet att framförallt högerpartierna tagit efter SD:s retorik. Hur ser det ut inför valet i England?

– Vi har inget öppet rasistiskt parti i parlamentet, även om det naturligtvis inom det konservativa Tory-partiet finns rasistiska och i viss mån högerextrema element. British National Party (BNP) är ett fascistiskt parti med rötterna i National Front. Tidigare år gjorde de framgångar i lokalvalen men nu har de tappat mark. 

– Det största hotet kommer från Ukip (United Kingdom Independence Party). Det är inte ett fascistiskt parti utan snarare ett högerpopulistiskt parti som är emot EU, men från höger och med nationalistisk argumentation. De har sitt ursprung i Tories och ska man jämföra dem med något annat parti så är Sannfinländarna mest likt sett till deras sammansättning.

– På grund av det politiska vakuumet till vänster, att det inte finns en stark vänster som kan utmana, så tror vi att Ukip kommer vinna många röster. Nu riktar de in sig på norra England, på traditionella arbetarområden och eftersom det saknas ett kraftigt arbetaralterna­tiv finns risk­en att många arbetare felaktigt kommer ge sitt stöd till dem.

– Socialist Party kommer i EU-valet att ställa upp i en valallians med RMT, facket för spårvägs-, sjöfarts- och transportarbetare, som heter No to EU – for workers’ unity. Samarbetet liknar tidigare No 2 EU men programmet är bättre, med ett fokus mot EU:s ekonomiska politik och Tory-koalitionen. Vilka fler grupper som kommer att ingå är fortfarande under diskussion. ■