Veolia storvarslar

Publicerad av Amer Mohammed Ali

Tema: SEKO

Trycket underifrån är stort; medlemmarna vill strejka mot Veolias storvarsel. (foto: News Øresund – Johan Wessman)
Trycket underifrån är stort; medlemmarna vill strejka mot Veolias storvarsel. (foto: News Øresund – Johan Wessman)

Veolia varslar 252 anställda på sju orter i södra Sverige. Detta kommer efter en ny upphandling av Öresundstågen där Veolia sänkte sitt pris med tio procent och detta ska betalas av de anställda. Tanken är att de uppsagda ska kunna få erbjudande om deltidsanställning.

Detta besked har väckt en ilska runt om på arbetsplatserna. Just nu pågår förhandlingar lokalt. Facket säger nej till Veolias deltidsanställningar och har kallat in en arbetstagarkonsult som hjälp för att gå igenom det ekonomiska underlaget. 

Trycket underifrån är hårt. 

Öresundstågsbloggen som bildades i början av mars har Veolias anställda diskuterat om att gå ut i vild strejk. 

I viss form har det även bildats arbetsgrupper på olika arbetsplatser där frågan om hur många som är beredda att strejka vilt lyfts.

Denna form av upprop har tvingat facket till en hårdare ton gentemot arbetsgivaren. 

Formuleringarna på bloggen av arbetarna har varit att ge facket en chans till strid, annars tas den vid sidan av facket.  

På Öresundstågsbloggen står det: ”Våra krav är enkla: Ingen ska sägas upp eller tvingas ner i tjänst. Alla varsel ska dras tillbaka och nedläggningen av Kristianstad åkstation stoppas. Vi ger facken en chans att ta upp våra krav och varsla om stridsåtgärder. Vi vill ha en garanti från både SEKO och ST att kraven kommer att drivas via en strejk. Inga kompromisser”.

Men SEKO-ledningen centralt har ännu inte satt kraft bakom sin paroll ”Släng ut Veolia från Öresundsfabriken”, utan har nöjt sig med att föra centrala diskussioner med arbetsgivarorganisationen Almega. Detta istället för att säga upp avtalet innan den 31 mars och varsla om strejk. Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson erkänner att det ”är det ett mycket stort tryck i frågan bland våra medlemmar.” 

Veolias agerande är ett direkt resultat av avregleringarna och privatiseringarna! Genom att sänka sina priser vid upphandlingar tävlar företagen om vinsterna, medan kostnaden skjuts över på arbetsvillkor, hälsa, trafiksäkerhet och kvalité.

Medlemmarnas krav och behov är viktiga och ledningen i facken måste hörsamma dessa. 

SEKO måste säga upp det centrala avtalet och varsla om strejk för sitt krav på att ingen ska anställas på deltid eller visstid – och ingen ska få sin heltidsanställning omvandlad till deltid. 

  • All spårtrafik ska drivas i offentlig regi utan vinstsyfte och planmässigt samordnas och styras av de anställdas fackliga organisationer i samarbete med brukarna. ■