Upprop: Pressoffensiv för medieutveckling och människorätt

Publicerad av Victoria Rixer

Tema: Kamp mot rasism och nazism, Kamp mot kvinnoförtryck, Miljö, jordbruk och sjukdomar, Valet 2014

I år går 442 346 röstberättigade förstagångsväljare till val. I en tid då demokrati och människorätt utmanas av en växande fascistisk rörelse i Sverige och Europa bör medierna sätta särskilt ljus på de antirasistiska, feministiska och klimatradikala rörelserna, som inte sällan agerar utanför politikens mittfåra och mainstreammedias synfält. 

Pressen kan och bör inta en frontposition i försvaret av det öppna, solidariska samhället och allas rätt till liv, hälsa, säkerhet och frihet. Det menar mediekooperativet Fria Tidningar, som i förra veckan lanserade kampanjen #pressoffensiven.

#pressoffensivens budskap är att:

  • Ägarkoncentrationen inom massmedia har ökat. I kombination med nedskärningar och andra besparingar ger det färre nyhets- och opinionskällor och medför likriktning och brist på mångfald.
  • Bristen på mångfald är ett demokratiproblem - opinionens chanser att driva frågor och beskriva verkligheten minskar.
  • Rörelser som är engagerade för att lösa samtidens ödesfrågor - klimatkrisen, urholkningen av arbetsrätten, de växande inkomstklyftorna, jämställdhetsfrågan, vissa samhällsgruppers bristande tillgång till de mänskliga rättigheterna, den växande extremhögerns attacker på demokratin - får otillräcklig bevakning.
  • Intresset för den mångfald av aktiva, demokratiska krafter som verkar utanför politikens mittfåra och mainstreammedias synfält måste öka - där finns en positiv motkraft som erbjuder alternativa analyser och svar på samtidens ödesfrågor.
  • Djupgående diskussioner krävs i branschorganisationer, hos medieägare och på redaktioner om det publicistiska uppdraget och redaktionella prioriteringar givet nämnda problem.
  • Pressen bör inta en frontposition i försvaret av det öppna, solidariska samhället och varje människas okränkbara rätt till liv, hälsa, säkerhet och frihet.
  • Små, oberoende pressaktörer som Fria Tidningar, som särskilt har bevakat de feministiska, antirasistiska och klimatradikala rörelserna sedan starten 2001, har en oumbärlig roll att fylla under supervalåret 2014. Mediekonsumenter bör därför med förnyad kraft stödja sådana pressröster.

Slut upp i kampanjen!www.fria.nu/pressoffensiven finns tips på vad du kan göra.

Victoria Rixer
Föreningskoordinator
Mediekooperativet Fria Tidningar