Nej och nja till vinst i välfärden

Publicerad av Arne Johansson

Plats: Stockholm Tema: Vården, Valet 2014

 (photo: )

Nej från V och i skolans fall även från MP, men från S mest nja. Så kan svaren sammanfattas när tunga riks- och landstingspolitiker från de rödgröna partierna ställdes mot väggen av Folkkampanj för Gemensam Välfärd i ABF-huset i Stockholm den 2 april. Den mycket informativa utfrågningen kan ses på ABF Play.

Kören ”Trots allt” inledde med utomordentliga texter i ämnet, som kan höras igen under Välfärdsfestivalen på Medborgarplatsen den 10 maj. Men såväl utfrågarna som politikerna var överlag så informativa eller i S fall mest tydligt otydliga, att de egentligen borde ges ut som pamflett.

Frågorna, som utarbetats av en arbetsgrupp inom folkkampanjen och ställdes av utvalda personal och brukare, handlade om allt från skola-vård-omsorg till järnvägen, bostäder och sjukförsäkringen. 

Mest applåder från de över hundra som tagit sig till ABF-huset i Stockholm för att lyssna till utfrågningen av de ”rödgröna” drog som väntat kören, utfrågarna och Vänsterpartiet ned. Men även MP och S-politikerna fick så klart in en och annan poäng.  Landstingspolitikern Dag Larsson (S) ville i sina svar till Anna Tuvestad från ”Sjuksköterskor ryter ifrån” ta professionen till hjälp för att efter valet den 16 september utreda ett alternativ till eller förändring av New Public Managment.

Men några löften på mötets kardinalfråga om att återta verksamheter ville han inte ge. Veronica Palm ville för sin del ”lura bort” vinstintressena med strikta kvalitetskrav.

– Det är behoven som ska styra i ett nytt system, så att resurserna går till de som är sjukast, svarade Vänsterpartiets landstingspolitiker Håkan Jörnehed.

Pensionären Ingegerd Paulsson talade i sin motivation till frågorna om äldreomsorgen om hur ett av hemtjänstens alla utmattade vårdbiträden suttit vid hennes köksbord och gråtit över sin hopplösa arbetssituation. Följden menade Ingegerd blir att de äldre och erfarna inom personalen inte längre orkar med sitt jobb, ”den enda som är frisk är ju jag” inflikade hon, och ersätts av 20-åriga timanställda som inget kan.

På frågan om hon är beredd att riva upp LOV svarade Veronica Palm att varje kommun ska bestämma själv. 

Seko Stockholms vice ordförande Johnny Nadérus gjorde i sin frågeintroduktion klart att de senaste fyra åren har varit ”de värsta i svensk järnvägshistoria” med ett utsålt järnvägsunderhåll som är näst sämst i Europa och att svenska politiker inte kan gömma sig bakom EU:s fyra järnvägspaket, där Sveriges idag extremt nyliberala ”kapitalistiska skitsystem” gjorts till en modell, som man vägrar implementera i till exempel Tyskland, Frankrike och Finland.

Nadérus partivän Dag Larsson berättade att S vill återta underhållet och inspektionen i statlig regi, men inte riskera att dras inför EU-domstolen.

Annika Alm, som själv står inför en massiv hyreshöjning efter en lyxrenovering av sin hyresrätt, varnade i samband med sina bostadsfrågor för den fattigdomsfälla som i liknande situationer kommer att drabba de 70 procent kvinnor som väntas bli fattigpensionärer.

Även här gavs de radikalaste svaren av V.

– Vi har de som inte kommer in på bostadsmarknaden, som bor i andra hand i ettor för tio tusen kronor i månaden. Det är ett verkligt utanförskap, menade Annika Hirvonen (MP).

– Återta makten över bostadspolitiken och bygg billiga, schyssta bostäder!, tyckte Karin Rågsjö (V).

Veronica Palm ville se ett ROT-program även för hyresrätter, men varnade att ”ingen av oss här” (det vill säga av politikerna i panelen) kan säga att vi kan fördubbla bostadsbyggandet.

På Per-Åke Westerlunds frågor om partiernas beredskap att återta privatiserade verksamheter blev svaren få från S och MP.

Dag Larsson ville i sitt svar ”lägga sordin på stämningarna”, och menade att ett budskap om att ”allt ska återsocialiseras” i en region som privatiserat mest av allt bara leder till att moderaterna Sten Nordin och Fillippa Reinfeldt får sitta kvar vid makten. Ett enda exempel på vad som kan återtas gavs av Larsson, städningen av sjukhusen.

Som utfrågningens konferencier Maria Sundvall påpekade hade S samma argument i förra valet, att motstånd mot privatiseringar inte går hem i val i Stockholm. Och då förlorade S!

Den fråga som aldrig hanns med till V är var smärtgränsen går i deras försäkran att inte delta i en regering som inte byter politik om vinster i välfärden och om även återtagande i offentlig regi ingår i deras krav på en rödgrön regering. ■