20 på After Work mot rasism i Luleå

Publicerad av

Plats: Luleå Tema: Kamp mot rasism och nazism

Rasismfritt Luleå samlade den 4 april ett tjugotal personer på Nordansmak i Luleå för att diskutera om hur Sverigedemokraterna ska bemötas och om hotet från nazistpartierna. 

Dessutom såldes god mat som gav välkommet bidrag till kampanjkassan.

Många deltog i diskussionerna om hur vi bemöter rasistiska påstående och var Sverigedemokraternas möjligheter att få stöd kommer ifrån. 

Diskussionen om nazistvåldet handlade mer om deras metoder och om hur man kan skydda sig och protestera mot dem.

På mötet beslutades om fortsatta träffar och att planera för att delta på välfärdsdagen den 10 maj. ■