StMR höll årsmöte

Publicerad av Edvin Edenhage

Plats: Stockholm Tema: Kamp mot rasism och nazism

Studenter mot rasism höll ett lyckat årsmöte. (foto: Therese Svensson)
Studenter mot rasism höll ett lyckat årsmöte.

Det årsmöte som Studenter mot rasism (StMR) i Stockholm höll  den 5 april blev ett riktigt maratonmöte som pågick i sex timmar. De 18 deltagarna hade gjort ett rigoröst förarbete, vilket avspeglades i diskussionerna.

Som inledning berättades det om vad StMR ägnat sig åt under det senaste året. Som REVA-blockaden, antisexistiska aktioner mot American Apparel, Laziz-kampanjen, demonstrationer på Kärrtorps gymnasium och Vasa Real, samt engagemanget i Folkkampanj för Gemensam Välfärd, för att nämna några exempel.

Det förtydligades i stadgarna att StMR ska vara en socialistisk, partipolitiskt obunden organisation, där alla antirasister är välkomna att delta. Vi ska sträva efter att bli så självständiga som möjligt, organisatoriskt och ekonomiskt, och välkomnar de som vill stå i politisk solidaritet med oss.

StMR ska nu ta steget till att bli en förening även på pappret. Det kommer göra det lättare att nätverka, att söka ekonomiskt stöd och lokaler. Självklart ska StMR dock fortsätta vara en direktdemokratisk organisation, med frihet i diskussion – enighet i handling.

Vi var ense om att många samordningsproblem kan lösas genom att ha ett kort förmöte innan varje demonstration eller aktivitet, så att arbetet fördelas jämt över deltagarna.

Vi diskuterade vikten av att föreläsa på skolor, och att vi ska utveckla undervisningsmaterial i form av powerpointpresentationer med tillhörande pamfletter, för att informera om vad elever kan göra på just sin skola för att bidra till kampen.

Café Revolt ska lanseras och bli en fast mötesplats, den andra tisdagen varje månad, där nya medlemmar och intresserade kan delta och få inblick i vårt arbete. 

Det var härligt att se medlemmarnas engagemang. De allra flesta ville delta i olika arbetsgrupper och ta ansvar. Nu väntar en intensiv period av att strukturera organisationen; att cementera roller och arbetsgrupper, så att arbetet kan flyta på obehindrat. Vår förhoppning är att StMR ska sprida sig och bli en rikstäckande organisation, mot rasism, sexism, och hbtq-förtryck. ■