Bryt segregationen

Publicerad av Arne Johansson

Tema: Husby- och Järvalyftet

Kom till Husby den 24 maj. (foto: )
Kom till Husby den 24 maj. (foto: )

Under En dag för Husby och Järva på lördag den 24 maj och årets val reser Norra Järva Stadsdelsråd krav på en helt annan samhällsutveckling. De kommunalpolitiker från alla partier i stadshuset som inbjudits till att svara på frågor från unga och gamla husbybor kommer att möta krav och förslag som siktar på att bryta Stockholms skenande klassklyftor.

Det kommer att handla om konkreta krav på jobb, likvärdig utbildning, bostad vi har råd med och en ny deltagande demokrati, där stadens och Järvas förnyelse utarbetas i en nära dialog med verklig makt att påverka för de boende. Utan ett klart trendbrott i dessa frågor är risken stor av vi i framtiden kan drabbas av än värre upplopp.
– Jag är egentligen helt fullbokad, men jag accepterar för att detta är viktigt för mig, skriver Alexandra Pascalidou, som inbjudits att fungera som moderator under politikerutfrågningen, där frågorna ställs av både unga och äldre husbybor.
Forskare från Stockholm och Uppsala har i veckan publicerat resultat som visar att Stockholm är mer segregerat än man trott och det mest segregerade av landets tre storstadsområden. Professor Bo Malmberg vid Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet drar tydliga paralleller mellan förra årets frustrerade oroligheter i Husby och hungriga människors brödupplopp i andra länder.

Arbetslösheten i Husby är 8 procent, fyra gånger så hög som i innerstaden, och medelinkomsten hälften. Att ens några ska behöva gå arbetslösa i en region som växer med ett nytt Malmö vart tionde år och som måste bygga tusentals nya lägenheter, renovera och klimatanpassa miljonprogrammet med mera och på alla sätt stärka och utveckla skola, vård och kollektivtrafik är lika absurt som oacceptabelt.
En andra chans till de 30-40 procent unga och unga vuxna som i dag går utan vare sig jobb eller utbildning måste erbjudas kompletterande utbildningar i kombination med praktikplatser och traineetjänster, som leder vidare till både yrkesutbildningar, fortsatta högre studier och fasta jobb. Liksom i Hovsjö och i Fryshusets renovering av Dalhagsskolan måste vi resa krav på byggutbildningar och byggjobb för ortens arbetslösa kopplade till Järvalyftets byggarbeten.

Rätten till en likvärdig utbildning kräver någon sorts haveriutredning för det fria skolvalets och de vinstdrivande skolornas katastrofala segregering. Denna måste leda till en plan för utveckling av förorternas skolor, alltifrån förskolorna och uppåt, som tar hänsyn till ortens särskilda krav på språkstöd, små klasser, speciellt kompetenta lärare och fräscha lokaler för både lärarledd läxhjälp och självstudier till ofta trångbodda elever.
Samtidigt som vi välkomnar Fryshusets etablering i Husby vill vi slå larm om risken för att deras planer på att också starta en ny högstadieskola i Dalhagsskolan kan underminera den existerande kommunala Husbygårdsskolan, som i stället måste stärkas upp.

Husbyborna har under flera år tvingats kämpa hårt för att inte köras över av olika försök att genomdriva halsbrytande ombyggnads- och strukturplaner. När Husby nu åter står inför en centrumförnyelse är kraven på nya former för en deltagande demokrati åter akuta. Järvalyftet kan inte fortsätta utan att de boende ges verklig makt till att både lägga egna konstruktiva förslag och säga nej till huvudlösa förslag som saknar all förankring bland de boende. ■