Vänstervind i svenska EU-valet, men varning för rasistiska SD

Publicerad av Per Olsson

Tema: EU och EMU, Kamp mot rasism och nazism

Antirasismen har vuxit som en löpeld efter demonstrationerna i Kärrtorp, men rörelsen behöver också ta steg till att bli en rörelse mot högerpolitiken. (foto: Natalia Medina)
Antirasismen har vuxit som en löpeld efter demonstrationerna i Kärrtorp, men rörelsen behöver också ta steg till att bli en rörelse mot högerpolitiken. (foto: Natalia Medina)

EU-valet i Sverige ritade början till en ny politisk karta. Valresultatet gav också en fingervisning om hur höstens val kan sluta.

EU-valen har alltid en karaktär av ett protestval mot det politiska etablissemanget i allmänhet och de sittande regeringspartierna i synnerhet. Årets EU-val var inget undantag. Moderaterna är valets stora förlorare och sammantaget fick de fyra allianspartierna bara 36 procent av rösterna mot över 50 procent för de rödgröna och Feministiskt initiativ, som nu vinner plats i EU-parlamentet.
”Det är en skillnad på runt 15 procentenheter som jagar fram kallsvetten på de borgerliga strateger som nu riktar blicken mot riksdagsvalet om drygt 100 dagar”, kommenterade Svenska Dagbladets Göran Eriksson dagen efter valet och tillade: ”Sverige brukar skrälla i EU-valen, men årets val är det mest dramatiska hittills”.
I EU-valet 2009 var det nästan jämnt lopp mellan de rödgröna och högeralliansen.

Med EU-valet i ryggen har Feministiskt initiativ fått ökade möjligheter att vinna en plats i riksdagen. Feministiskt initiativ blev landets nästa största parti (18 procent) bland förstagångsväljarna enligt SVT:s vallokalsundersökning.  Miljöpartiet blev med sina 23 procent nummer ett bland förstagångsväljarna.
Valresultatet är både ett uttryck för den opinionskantring som ägt rum – mot högerpolitik, rasism, sexism och ökade klyftor – och ett uttryck för en tilltagande politisk och social polarisering.
Nära en av tio väljare röstade på det rasistiska högerpartiet Sverigedemokraterna, som fick två mandat i EU-parlamentet.
I tre av landets kommuner – Hörby, Sjöbo och Örkelljunga – blev SD största parti med över 20 procent av rösterna.

SD:s valresultat är en varning. Utan de stora antirasistiska mobiliseringarna som i hög grad präglade EU-valet skulle SD ha vunnit ett ännu större väljarstöd. Det ökade valdeltagandet, nära 50 procent efter att alla röster är räknade mot 43,8 procent 2009, är troligen också en följd av viljan att stoppa såväl rasisterna som att markera mot högerpolitiken.
Dagens Industri gör den träffande anmärkningen att ”den tydligt antirasistiska opinionen bakom FI, MP och V är starkare. Ökningen för dessa tre partier är långt större än SD:s ökning”.
Men det var inte dessa tre partier som låg bakom de aktiva vända ryggen-protesterna som mötte SD på nästan varje ort under valrörelsen. Det var i huvudsak gräsrots­initiativ, som började föda en ny folkrörelse mot rasism.
För att stoppa SD:s framfart behöver den antirasistiska rörelsen också ett politiskt program som kan ge ett alternativ till den högerpolitik och kapitalism som göder rasismen.
Efter EU-valet är risken stor att andra partier försöker kopiera SD och fiska i grumligt vatten för att om möjligt vinna missnöjesröster, vilket understryker vikten av intensifierad kamp för att bygga en landsomfattande rörelse mot rasistisk splittring.

Miljöpartiet blev med sina 15,3 procent (plus 4,3 procentenheter) näst största parti. ”Ett historiskt skifte alltså, och desto mer smärtsamt för ett parti som Moderaterna som numera gör anspråk på att vara statsbärande. Då förslår inte 13,4 procent av rösterna långt”, enligt SVT:s Mats Knutsson.
I vilken grad som Miljöpartiets valframgång och Moderaternas katastrofval återspeglas i höstens val är dock en annan fråga. Men en sak är klar: EU-valet blev en ny påminnelse om att luften gått ur M-bubblan.
Miljöpartiets valframgång är särskilt påtaglig i landets två största städer Stockholm och Göteborg. I båda dessa städer blev MP största parti. I huvudstaden röstade 21,8 procent på MP. Moderaterna, som blev näst störst i Stockholm, fick 16,3 procent (minus 7,1 procent jämfört med 2009) och S nådde bara dryga 15 procent medan FI fick över 10 procent.
Socialdemokraterna lyckades med nöd och näppe komma över 2009 års resultat. De nya kliv högerut som Socialdemokraterna tagit under Stefan Löfvens ledning gör att andra oppositionspartier drar vinning av att vinden blåser mot regeringen.

EU-valets siffror ger en bild av opinionen idag, men långt ifrån hela bilden. För socialister och antirasister måste EU-valet sporra till upptrappad kamp mot rasism och högerpolitik i alla dess former – för arbetarpolitik och bygget av en socialistisk arbetarrörelse. ■