Fryshuset får nej till skola i Husby

Publicerad av Arne Johansson

Tema: Husby- och Järvalyftet

 (foto: Arne Johansson)
(foto: Arne Johansson)

Skolinspektionen har under­känt Fryshusets ansökan om att öppna en högstadieskola för drygt 200 elever i Husby i augusti nästa år.
Enligt Skolinspektionen saknas både en realistisk budget och tillräcklig kassalikviditet.

Myndigheten efterlyser också ett intyg som visar att Fryshuset, som man har sagt i ansökan, kan använda sig av det lokala biblioteket till dess att man byggt upp ett eget skolbibliotek. Vidare sågas otillräckliga tim­planer för bild och slöjd.

Inget sägs dock ännu i den lokala nyckelfråga, som flera gånger har ställts av Norra Järva Stadsdelsråd, om den stora risken för att en ny högstadieskola undergräver den kommunala Husbygårdsskola som i stället behöver stärkas.
Enligt Fryshuset kommer beslutet att överklagas.
– Vi kommer att titta igenom kraven och komplettera där det behövs. Jag är inte särskilt bekymrad i det här läget, säger Fryshusets vd Johan Oljeqvist till Metro.

Frågan om utbildningen kan få ”påtagligt negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av Stockholms kommun” har Skolinspektionen inte prövat, med hänvisning till att Fryshuset ändå inte har fått sina förutsättningar godkända.
Den frågan kan enligt uppgift till Offensiv prövas om Fryshuset godkänns efter att ha överklagat till Förvaltningsdomstolen, vilket måste göras inom tre veckor från att de fick del av beslutet.
Utbildningsnämnden i Stockholm har i ett generellt svar till Skolinspektionens frågor angående 20 nya friskolor och förskolor sagt att förutsättningarna när det gäller elevunderlaget är gynnsamma både i innerstaden och ”i förortsområden med en omfattande nybyggnation”.

Enligt Skolinspektionens handläggare har det hittills aldrig hänt att Stockholm sagt nej på grund av negativa konsekvenser för de kommunala skolorna. Ändå borde det vara uppenbart att en ny högstadieskola med 200 elever i Husby innebär en allvarlig risk för att Husbygårdsskolan undermineras.
Vad Husby och Järva framför­allt behöver i skolväg är att stärka den befintliga kommunala skolan och därutöver en andra chans till kompletterande utbildningar till de många unga som skolan har misslyckats med att ge en likvärdig chans att klara gymnasiet och gå vidare till yrkesutbildningar och högre studier. Det är också viktigt att Fryshusets satsning i Husby verkligen byggs upp i samklang med ortens behov. ■