Ridån dras ned för Reinfeldt

Publicerad av

Tema: EU och EMU, Valet 2014

Bara någon dag efter att Moderaterna blivit EU-valets stora förlorare kom nästa smäll för Reinfeldt & Co. Denna gång i form av en ny bottennotering för Allianspartierna i Statistiska centralbyråns (SCB) stora partisympatiundersökning. Om det vore val i maj skulle de fyra regeringspartierna bara få 36,8 procent av rösterna och Kristdemokraterna skulle hamna utanför riksdagen.
Raset för Moderaterna är slående. I SCB:s partisympatiundersökning får M 22,7 procent, vilket är en minskning med 2,8 procentenheter sedan november 2013. I jämförelse med valresultatet 2010 handlar det om en minskning på mer än 7 procentenheter. Och i tisdags  kom nya SCB-siffror som visade ”att inte sedan 2003–2004 har Moderaterna varit så litet som det är idag i storstäderna” (Dagens Industri den 3 juni).

”Alliansens sorgebarn är till skillnad mot tidigare just nu Moderaterna. EU-valet var en ren katastrof och opinionssiffrorna ser inte bra ut”, kommenterade SVT. ”
I vad som kan tyckas som ett sista desperat försök att vända opinionen aviserade statsminister Reinfeldt i SVT:s Agenda i söndags att regeringen förbereder nya förslag för att ”få bättre skolresultat, fler jobb, och att vi ska få fler bostäder byggda”.
Men tiden har runnit ut för Alliansen och vem tror att mer av samma högerpolitik ger en bättre skola eller fler jobb?
Nio år efter att Reinfeldt lanserade de Nya Moderaterna är partiet åter på väg mot samma kris som Moderaterna hamnade i efter katastrofvalet 2002, som var anledningen till att att M fick en ny ledning och födde projektet Nya Moderaterna.
”Den interna kritiken är bred och hård efter Moderaternas fiaskoval. Nu krävs en ny Europapolitik, nya företrädare – och en avancerad intern krishantering för att klara riksdagsvalet, menar en rad tunga partiföreträdare”, skriver det moderata husorganet Svenska Dagbladet.
Om den nuvarande opinionstrenden håller i sig kommer Moderaternas resultat i höstens val att ligga närmare tio procentenheter under 2010 års valresultat, vilket betyder att Alliansen förlorar regeringsmakten samt att Reinfeldt troligen avgår alternativt får sparken som M-ledare.

Även om det blåser en tydlig antialliansvind är det inte medvind för Socialdemokraterna, som fortfarande hoppas på opinionssiffror en bra bit över 2010 års valresultat, vilka var partiets sämsta riksdagsval sedan 1914. Det i sin tur indikerar att en ny S-ledd regeringskoalition, istället för en längre tids smekmånad, mycket snabbt kommer att hamna på kollisionskurs med de vänstervindar som har börjat blåsa upp och som är ett uttryck för en djup folklig reaktion mot högerpolitikens borgerliga systemskifte. ■