SEKO-strejken trappas upp

Publicerad av Per Olsson

Plats: Malmö, Stockholm, Linköping, Kalmar, Västervik Tema: SEKO

Manifestation i Malmö till stöd för de strejkande. SEKO:s strejk har stort stöd bland allmänheten. (foto: Camilo Flores)
Manifestation i Malmö till stöd för de strejkande. SEKO:s strejk har stort stöd bland allmänheten. (foto: Camilo Flores)

Den redan historiska strejken vid Veolia Öresundståg och Snälltåget har gått in på sin andra vecka. Kampviljan växer samtidigt som SEKO trappar upp med att varsla om strejk mot pendeltågtrafiken i Stockholm och Krösatågen i Småland från natten mot midsommarafton den 20 juni.
Vi ger inte vika och inga halvmesyrer, är budskapet från de SEKO-medlemmar i Skåne som strejkat sedan den 2 juni.

– Stämningen är god och vi har fått ett mycket stort stöd från andra fack och allmänhet. Även fack från Norge och Danmark har uttalat sitt stöd, säger Jens Kvist Christensen, klubbordförande SEKO Öresundståg.
Utgången av strejken kan bli banbrytande. En seger för facket skulle innebära en kraftigt stärkt front mot arbetsgivarnas systematiska vilkorsdumpning.
Strejken är en följd av att Veolia har varslat 250 anställda om uppsägning. En del av de varslade skulle få återanställning på deltid eller som timanställda. Veolia vill ha färre fast anställda och fler timanställda för att om möjligt minska sina personalkostnader.
Facket krävet ett tak för hur många produktionstimmar timanställd personal får arbeta under ett år samt att timanställningar efter ett år ska bli tillsvidareanställningar, vilket arbetsgivarorganisationen och Veolia säger blankt nej till. ”Arbetsgivarna kan inte ge bort rätten att bestämma över andelen visstids- och timanställda”, säger Christer Ågren, vice vd i Svenskt Näringsliv, i ett uttalande den 3 juni.
”Facket vill ta över rätten att bestämma i företaget,”, säger Almegas förhandlingschef Beata Hammarskiöld i en avslöjande kommentar.

För Svenskt Näringliv och Almega är strejken en ovälkommen utmaning av arbetsgivarnas exklusiva ”rätt att leda och fördela arbetet”, vilket inkluderar att efter en upphandling gå in och ändra avtalen.
– Almega använder Veolia som ett instrument för att försöka knäcka facket, säger Jens Kvist Christensen och tillägger att:

– Det finns inget idag som pekar mot att arbetsgivarna är beredd att backa. Och vi backar inte. Vi känner starkt stöd och det är många inom järnvägen som vill att de ska tas ut om strejken trappas upp.
SEKO:s har varslat om strejk på Kustpilen, som trafikerar sträckorna Linköping-Kalmar samt Linköping-Västervik och som också körs av Veolia, från den 17 juni. Veolias förslag till ny organisation för Kustpilen är ännu sämre än planerna för Öresundståg, enligt SEKO.
Men strejkvarslet på Kustpilen var en liten upptrappning.
Det senaste varslet mot pendeltågtrafiken i Stockholm och Krösatågen är därför välkommet. Det är början till en verklig upptrappning.

Med upptrappning och massivt stöd för strejken i ryggen bör SEKO ta initiativ till stödmanifestationer för de strejkande runt om i landet. Det skulle ytterligare stärka strejken och sätta ytterligare press på Veolia och en provokativ arbetsgivarkår.
Allt stöd till SEKO-strejken. ■

Privatiseringarna pressar ner villkoren

– Det är en viktig strejk för alla. Det är bara att hoppas att SEKO inte backar. Det säger lokföraren Per Johansson i en kommentar till den pågående tågstrejken.

År  2005 sparkades Per Johansson av Connex (idag Veolia), som då körde Stockholms tunnelbana, efter att han som fackklubbsordförande tagit strid mot bolagets bristande säkerhet och underhåll.

– Hela upphandlingssystemet är åt h-e. Ständigt går bolag in med underbud för att sedan skjuta avtalen i sank. Beställarna ser bara till pengar, inte till kvalitet. Den korta tidsperiod som upphandlingen gäller gör att inget bolag är intresserat av att investera. Istället ger man sig på personalkostnaderna och försöker skjuta gällande avtal i sank.
– Det försökte Veolia också göra när jag var klubbordförande. Genom att omvandla heltidstjänster till deltid eller timanställningar vill Veolia sänka sina personalkostnader.
– Marginalerna inom spårtrafiken är ytterst små och ständigt följer nya upphandlingar efter att bolagen misslyckats med att driva verksamheten med vinst, säger Per Johansson.
Vidare påminner han om att Beata Hammarskiöld, som idag  är arbetsgivarorganisationen Almegas chefsförhandlare för spårtrafiken, var personalchef för Connex/Veolia när han sparkades. Bakom Veolia står Almega.

Den privatiserade uppsplittrade spårtrafiken har skapat en situation där hela järnvägen är i trångmål. Persontrafiken utarmas och godstrafiken konkurreras ut av lönedumpad lastbilstransport.
– Det går inte att konkurrera med lastbilarna, vars extremt lågavlönade chaufförer är livegna.
– Miljöpolitiken görs värdelös. Men järnvägens potential är enorm. Det finns inget kapacitetstak inom järnvägen om man ser till helheten. Men under senare år har transporter av gods på järnväg minskat, samtidigt som lastbilstransporterna har ökade. Trenden pekar mot mycket större ökningar av lastbilstransporter framöver.
– Privatiseringsmodellen håller inte, avslutar Per Johansson. ■