Stockholm Pride: Supa och glömma eller stolt kamp?

Publicerad av Robert Bielecki

Tema: Hbtq+

 (foto: Natalia Medina)
(foto: Natalia Medina)

I upprinnelsen till årets Pridefestival i Stockholm, som äger rum den 27 juli till den 2 augusti, har starka reaktioner väckts mot den reklamkampanj som har lanserats.

”Antigaylagarna i Uganda. En god anledning att festa”, ”Bli kallad jävla flata. En god anledning att festa”, ”Bögstryk i tunnelbanan. En god anledning att festa”... Denna högst osmakliga reklamkampanj för årets Pridefestival i Stockholm väcker med rätta en oerhörd ilska.
Att som hbtq-person behöva få det slängt i ansiktet att man borde supa bort de hemska överfall, övergrepp och upplevelser man har utsatts för är rakt igenom en skandal. Ledningen för Pridefestivalen borde omedelbart dra in reklamkampanjen och be alla om ursäkt för denna osmakliga kampanj. Det verkar man dock inte ha för avsikt att göra. Ordföranden för Stockholm Pride, Sandra Ehne, anser att kampanjen behövs.
– Den är nödvändig. Vi väljer att göra den här typen av kampanj för att skapa en reaktion, och debatt och samtal kring varför Pride fortfarande behövs. Vi vill att folk ska dela med sig av sina egna vardagsberättelser och reflektioner för att sätta strålkastarljuset på den diskriminering och de fördomar som vi lever med varje dag, säger hon till Aftonbladet den 29 maj.

Om man ville ha en diskussion om den diskriminering hbtq-personer utsätts för på en daglig basis, varför uppmana folk att festa? Kampanjen får det att låta som att problemen försvinner om vi tillsammans festar och har kul, vilket de såklart inte gör. Det är när vi tillsammans går samman i en gemensam kamp mot alla förtryck som en förändring kan ske, som normer kan brytas och som bojor kan brytas.
Sara Fritzon, som själv är bisexuell, är en av dem som har reagerat mot kampanjen.
– Jag blev jätteförvånad över att dom använder skällsord på det här sättet och uttryck. Dom använder sig av förövarens språk. Men sedan blev jag mest besviken. Genom att göra det så ställer man sig lite på förövararnas sida. All debatt är inte bra. Speciellt inte om det sker på brottsoffrens bekostnad och deras hälsa. Det är ju många som jag pratat med och jag själv som har blivit triggade av minnen på grund av reklamen och det skulle jag inte säga vara en bra debatt, säger Sara Fritzon till Sveriges Radio den 30 maj.

För att avskaffa det sexistiska, kapitalistiska samhälle vi lever i och dess heteronorm krävs en massrörelse baserad på klass, som tar kamp mot alla sociala orättvisor där hbtq-personers krav innefattas. Den rörelsen behöver formas från gräsrotsnivå och enas under gemensamma paroller mot det rådande förtrycket, som tar strid för alla människors lika värde, oavsett kön, läggning eller etni-
citet. Rättvisepartiet Socialisterna arbetar för att bygga upp kämpande rörelser underifrån där även arbetar-, fack- och ungdomsorganisationer måste ingå. ■