Privatiseringarna pressar ner villkoren

Publicerad av Per Olsson

Tema: SEKO

– Det är en viktig strejk för alla. Det är bara att hoppas att SEKO inte backar. Det säger lokföraren Per Johansson i en kommentar till den pågående tågstrejken.

År  2005 sparkades Per Johansson av Connex (idag Veolia), som då körde Stockholms tunnelbana, efter att han som fackklubbsordförande tagit strid mot bolagets bristande säkerhet och underhåll.

– Hela upphandlingssystemet är åt h-e. Ständigt går bolag in med underbud för att sedan skjuta avtalen i sank. Beställarna ser bara till pengar, inte till kvalitet. Den korta tidsperiod som upphandlingen gäller gör att inget bolag är intresserat av att investera. Istället ger man sig på personalkostnaderna och försöker skjuta gällande avtal i sank.
– Det försökte Veolia också göra när jag var klubbordförande. Genom att omvandla heltidstjänster till deltid eller timanställningar vill Veolia sänka sina personalkostnader.
– Marginalerna inom spårtrafiken är ytterst små och ständigt följer nya upphandlingar efter att bolagen misslyckats med att driva verksamheten med vinst, säger Per Johansson.
Vidare påminner han om att Beata Hammarskiöld, som idag  är arbetsgivarorganisationen Almegas chefsförhandlare för spårtrafiken, var personalchef för Connex/Veolia när han sparkades. Bakom Veolia står Almega.

Den privatiserade uppsplittrade spårtrafiken har skapat en situation där hela järnvägen är i trångmål.
   Persontrafiken  utarmas  och godstrafiken konkurreras ut av lönedumpade lastbilstransporter.
– Det går inte att konkurrera med lastbilarna, vars extremt lågavlönade chaufförer är livegna Miljöpolitiken görs värdelös. Men järnvägens potential är enorm. Det finns inget kapacitetstak inom järnvägen om man ser till helheten. Men under senare år har transporter av gods på järnväg minskat, samtidigt som lastbilstransporterna har ökade. Trenden pekar mot mycket större ökningar av lastbilstransporter framöver.
– Privatiseringsmodellen håller inte, avslutar Per Johansson. ■