Återförstatliga järnvägen – nu!

Publicerad av

Tema: SEKO

 (foto: HeH, CC BY-SA 3.0)
(foto: HeH, CC BY-SA 3.0)

Orsaken till tågstrejken är det borgerliga systemskiftets avreglerigar och privatiseringar som sänker både löner och villkor.
”Sedan Sverige tog steget att fullt ut börja upphandla järnvägstrafik har anställda inom spårtrafiken fått en mer otrygg vardag. Inte bara kan de bli tvingade att söka om sina jobb – varje ny upphandling kan dessutom innebära att arbetsgivaren ges tillfälle att slingra sig ur tidigare överenskommelser. SEKO:s medlemmar vittnar allt oftare om otrygghet och dumpade villkor i samband med offentlig upphandling”. Den slutsatsen drog SEKO efter att ha granskat den upphandlade järnvägstrafiken i rapporten ”Spårlöst försvunna rättigheter”.

Inte sällan följs en upphandling av omedelbara attacker på de anställdas villkor. SJ ville exempelvis sänka lönerna med upp till 6 000 kronor i månaden och försämra villkoren efter att man tagit över driften av Västtrafik 2012. Det var först efter att SEKO varslat om strejk i förra årets avtalsrörelse som SJ accepterade att de anställda på Västtrafik fick behålla sina löner och tidigare arbetsvillkor.
Men i en totalt avreglerad järnväg var det bara en tidsfråga innan ännu en dumpad upphandling skulle följas av en bred attack på arbets- och anställningsvillkoren.
Denna gång var det Veolia som agerade arbetsgivarnas plog genom att säga upp 250 fast anställda och erbjuda en del av dem återanställning på deltid eller som timanställd. Denna villkorsdumpning hade föregåtts av att Veolia vunnit upphandlingen av Öresundståg med ett dumpat bud som låg 50 miljoner kronor under närmaste konkurrents, vilket politikerna i region Skåne, de S-märkta var inget undantag, svalde utan att blinka. ”Rovdrift på de anställda? Nej, hörnini, det är inte vårt bord, vi värnar om kvaliteten, förklarar folkpartister och socialdemokrater i landstinget i en ostämd kör”, som Björn Elmbrant skrev i Dagens Arena.
Veolia vill ha fler timanställda, trots att de timanställda samlade ihop 100 000 produktionstimmar hos bolaget förra året.
– 137 olika personer har varit inne och jobbat de 100 000 timmarna, det motsvarar cirka 50 årsarbetstillfällen, säger SEKO:s ombudsman P O Fällman till Svenska Dagbladet den 3 juni.
Det stöd som tågstrejken har fått och den kampvilja som finns inom SEKO är en styrka som förbundsledningen i betydligt högre grad behöver ta fasta på. Upptrappningen bör följas av demonstrationer till stöd för strejken runt om i landet samt nya strejkvarsel från SEKO och andra LO-förbund för att stärka kampfronten och tvinga arbetsgivarna på knä.

En seger för SEKO skulle vara en seger för alla arbetare som sätter  kampen mot de otrygga jobben högt på dagordningen i höstens val. Att dessutom 70 procent av befolkningen vill återförstatliga järnvägen ger ett tydligt besked om att alla förutsättningar finns för att låta strejken följas av en bred kampanj för en spårtrafik i offentlig regi. ■