Efter Veolia-strejken: Fortsatt kamp för trygga jobb

Publicerad av Ammar Khorshed

Plats: Malmö, Göteborg, Karlskrona, Helsingborg, Köpenhamn, Linköping, Kalmar, Stockholm, Jönköping, Nässjö, Alvesta, Växjö, Hässleholm Tema: SEKO

Strejken i tågtrafiken på Veolia under juni månad tvingade arbetsgivarna att backa på försöken att omvandla fast- och heltidsanställningar till tidsbegränsade och osäkra anställningar. Nu har Veolias inkompetens och personalnedskärningar på Öresundstågen orsakat en otrygg situation för ensamarbetande förare, vilket har fått huvudskyddsombudet att varsla om skyddsstopp.

Offensiv har tidigare förklarat att den överenskommelse, som resulterade ur strejken i tågtrafiken på Öresundståg, Kustpilen och Snälltåget samt strejkvarslet i pendeltågstrafiken i Stockholm, blev en viktig seger för arbetarna. Om Veolia tvingas att följa det överenskomna kan de inte längre säga upp fast anställda för att återanställda dem till osäkrare och sämre villkor. Avtalet sätter ett tak för andelen timanställda och att de nya lönenivåer för de timanställda gör det olönsamt för arbetsgivarna att sätta osäkra anställningar i system för att dumpa löner och villkor.

Sedan strejken avslutades har ytterligare en konflikt blossat upp på Öresundstågen. Den 5 juli varslade huvudskyddsombudet Tony Gezelius om skyddsstopp på de Öresundståg som körs av en ensam förare, utan tågvärdar. Enligt klubbordförande i Seko-klubben på Öresundtåg Jens Kvist Christensen har situationen förvärrats under sommaren och skyddsstoppet är viktigt för att det är riskabelt för lokförare att arbeta ensamma på kvällar och nätter.

Dagen efter hävde Arbetsmiljöverket varslet. Dock har ensamarbetet minskat något sedan varslet och Christensen hoppas att det blir en förbättring när personal återkommer från sina semestrar.

När Offensiv talar med Jens Kvist Christensen sitter han i förhandlingar med arbetsgivarna, som han menar försöker att tumma på den överenskommelse som slöts för att avsluta strejken.

– Nu börjar det stora arbetet att ta hem segern i förhandlingarna, säger Christensen till Offensiv och berättar att arbetsgivaren försöker att göra gällande att de krav som accepterades enbart ska gälla på Öresundstågen. Veolia försöker därmed att beröva personalen på Snälltåget, Kustpilen och Krösatågen på de krav som arbetarna strejkade för och fick igenom, som ett villkor för att återgå till arbetet.

Veolia har varslat om uppsägning av 95 av 330 heltidstjänster på Öresundståg. 22 kommer att åter erbjudas deltidsanställningar. Men Christensen kan inte begripa att det går att göra någon vinst på detta, inte heller på kort sikt. Det finns ingen dokumentation som styrker att det skulle råda arbetsbrist och personalen på golvet vittnar om det motsatta.

Klubbordföranden menar att Veolia vill minska de ”fasta kostnaderna” i bokföringen genom att göra sig av med fast anställd personal. På så vis försöker Veolia göra sin nordiska transportverksamhet, som är din sista i Europa att ännu inte ha sålts av, mer säljbar på börsen.

Gång på gång har det multinationella bolaget Veolia, som kontrolleras av den franska staten, visat sitt arbetarfientliga ansikte. Nu offras personalens anställningstrygghet och arbetsmiljön för att Veolia och kapitalistiska spekulanter ska göra affärer.

Facklig kamp och strejker har bevisligen tvingat arbetsgivarna att backa från sina attacker. Men för att verkligen tillgodose samhällets och e anställdas behov av en välfungerande kollektivtrafik och en trygg arbetsmiljö krävs politisk kamp för en socialistisk politik.

En socialistisk politik kräver en återreglering och ett återförstatligande av kollektivtrafiken, för en välbehövlig upprustning av infrastrukturen och för en avgiftsfri och utbyggd kollektivtrafik, som ett steg för att kontra klimatförändringarna och skapa ett rättvisare resande. ■