Äldre, arbetslösa, sjuka och ensamstående förlorar på Alliansbudgeten

Publicerad av Per Olsson

Tema: Inrikespolitik

S-MP-budgeten innehöll ett par välkomna förbättringar som sänkt skatt för de sämst ställda pensionärerna, höjt tak i a-kassan, slopad stupstock i sjukförsäkringen och höjt underhållsstöd.

Med Alliansbudgeten, som vann majoritet med stöd av Sverigedemokraterna, blir det ingen sänkning av skatten för pensionärerna. Den som har en pension på 10 000 kronor går därmed miste om en skattesänkning på 270 kronor i månaden.
Den som är arbetslös och som tjänade 25 000 kronor innan arbetslösheten förlorar flera tusen i månaden på Alliansbudgeten och ensamstående går miste om den föreslagna höjningen av underhållsstödet med 300 kronor  per barn och månad.
Höginkomsttagarna däremot  slipper de små skattehöjningar som fanns i S-MP-budgeten och det blir ingen början till utfasning av Fas-3-jobben och fortsatt rut-avdrag för läxhjälp.
Det finns andra skillnader som att S-MP-regeringen var beredd att ge Arbetsmiljöverket mer pengar till fler inspektioner samt öka bidraget till landets kvinnojourer med 100 miljoner kronor.

Regeringsbudgeten och Alliansens budget har dock samma utgångspunkt: Fortsatt åtstramningspolitik och en bantning av de offentliga utgifternas andel av BNP. Till och med LO-ledningen fann skäl att kritisera regeringens snålt tilltagna jobbsatsningar och avsaknad av ett massivt program för upprustning och utbyggnad av infrastrukturen.
Båda budgetarna innehåller kraftigt höjda anslag till militären. ■


Historiskt nyval

Bara tre gånger tidigare har nyval eller extraval ägt rum i Sverige. Det ger en bild av djupet och omfattningen av dagens politiska kris.
Den första gången ett nyval genomfördes var 1887, i en tid då endast några få hade rösträtt.
Det andra nyvalet ägde rum i mars 1914 och var en följd av högerns, kungens och militärens gemensamma kupp – borggårdskrisen – mot den då parlamentariskt valda borgerligt liberala regeringen under Karl Staaf.

Nyvalet i juni 1958 utlystes av att den dåvarande S-regeringens förslag om lagfäst tilläggspension (ATP) röstades ned av riksdagens borgerliga majoritet.
ATP skulle sedan slopas i den pensionsuppgörelse som S och högerpartierna gjorde 1994. ■