Nej till Nato:s krigsövning

Publicerad av Raymond Ohlson

Tema: Militarisering och krig

 (foto: )
(foto: )

I maj och i juni kommer en stor flygövning att genomföras i Norrbotten och Västerbotten. Totalt deltar åtta länder i krigsövningen som sammanfaller med en ökad imperialistisk hets kopplad till Ukrainakrisen.

Från den 25 maj till den 4 juni kommer bland annat Frankrike, England, Tyskland och USA att tillsammans med Sverige, Norge och Finland delta i övningen Arctic Challenge Exercise (ACE). 

Enligt försvarsmakten kommer svenskt, finskt och internationellt luftrum att användas och USA:s flygvapen kommer att utgå ifrån Ämari i Estland.

Övningen innebär att Sverige och Norrbotten återigen blir en arena för Nato:s övningar, vilket passar den krigshets som förs från riksdagens talarstol. Samtidigt ökar de imperialistiska motsättningarna runtom i världen, med hetsen mot Ryssland och de olika sekteristiska inbördeskrigen i Syrien, Mali med flera länder.

Såväl inom vänstern som bland krigshetsande kommentatorer finns exempelvis Ryssland och Islamska staten (IS) som orosmoln om Sverige fortsätter att gå västimperialismens ärenden. Och visst skulle fortsatt inblandning från Sverige öka risken för hämndaktioner på hemmaplan.

Krigsmotståndare från nätverket Nato ut ur Norrbotten och uppropet Stoppa ACE pekar även på klimatfrågan som en kommande imperialistisk faktor. När frågan om nya energiresurser blir alltmer brännande kan Arktis bli ett område som imperialistiska makter än mer hungrar efter. Då kan exempelvis Sverige hamna i en militär konflikt eller bli en bas för utländska trupper.

Det är inte bara klimatfrågan som kan knytas samman med krigsmotstånd. Även antirasismen är en viktig del. I spåren av de krig som förs idag som provocerar fram terror­attentat gottar sig rasister och fascister. 

Stoppa ACE-uppropet lyfter också frågan om samernas rättigheter då bland annat testområdet NEAT i Norrbotten placerades i Sápmi där verksamheten har stört rennäringen. På uppropets hemsida påpekas exempelvis att det var skogssamernas område som valdes för att simulera en kärnvapendetonation när Robotförsöksplats Norrbotten skapades. Under övningen Loyal Arrow som hölls i Norrbotten år 2009 kallades också målområdet i scenariot rasistiskt för Lapistan.

Gräsrotsaktivister som försöker att störa och eller stoppa dessa militärövningar drabbas oftast av repressalier från staten. Samma sak sker för de människor som flyr undan krig som stöttas av svenska staten militärt, ekonomiskt eller på grund av den svenska vapenexporten.

Så länge krig lönar sig och motstånd straffar sig kommer maktens elit att fortsätta tills de stoppas. USA:s krig i Mellanöstern skickade hem alltför många i kistor. Det var en av anledningarna till att Obama inte vann stöd för att gå in i Syrien. Första världskriget stoppades när folket tröttnade på misären, men hur många sociala och ekonomiska bakslag ska vi tvingas genomleva? ■


 

RS/Offensiv säger:

  • Nej till EU- och Natomilitarism och svenskt deltagande i imperialismens krig. Stoppa vapenexporten. 
  • Enad, global kamp mot imperialismens krigsrustning, plundring och krig.