”Ledningen måste avgå”

Publicerad av Offensivs redaktion

Tema: Kommunal

”Att låta Anders Bergström göra sorti är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte. Därför blir vår vädjan till de i Kommunals ledning som inte klarar av att visa solidaritet eller att urskilja vad som är lämpligt uppträdande och förhållningssätt i så utsatta och granskade positioner att AVGÅ!” Det skriver Kommunals klubb 7 på Stockholm vatten AB på Kommunalarbetarens debattsida den 15 januari. 

Kommunalklubben skriver vidare att: ”Om bara bråkdelen av det som har uppdagats i Aftonbladet och övrig press är sant är det mycket allvarligt och tyder på en röta inom den fackliga rörelsen. Den enda försvarbara handling som kan mildra detta haveri och återupprätta tilltron är omedelbar avgång från förtroendeuppdragen.

Sitt inte kvar och riskera att medlemmarna begår massavhopp! Det var tillräckligt ansträngande att rekrytera nya medlemmar som situationen var innan denna skandal. När inte förbundsledningen lever som den lär kan vi inte längre räkna med medlemmarnas förtroende.” ■