Ett lyft med sex timmars arbetsdag

Publicerad av Kristofer Lundberg

Plats: Göteborg Tema: Facklig kamp, Arbetsmiljö

 (photo: Daniel Bernmar)

Utvärderingen av försöket med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende i Biskopsgården, Göteborg är klar. Resultaten är slående: Sjukskrivningarna har minskat, personalen mår bättre och de organiserade aktiviteterna för de äldre har ökat.

Det var 2015 som försöket med sex timmars arbetsdag med full lön för personalen på Svartedalens äldreboende infördes. Projektet har haft en följeforskare, Bengt Lorentzon, som nu har presenterat effekterna efter ett års tid.
Sjukskrivningarna fortsätter att minska på Svartedalens äldreboende där de ligger på 5,8 procent jämfört med genomsnittet 12,1 procent i staden.
Forskningsresultaten pekar på att personalen nu känner sig piggare och friskare, de motionerar mer och hinner därmed med att leva mer hälsosamt och får ett hållbart arbetsliv.
Försöket handlar inte bara om att ge de anställda en förbättrad arbetsmiljö, utan även om att förbättra situationen för brukarna och de boende på Svartedalen. Resultaten är även där positiva.De vittnar om att de upplever att de nu får bättre omsorg och mer tid med personalen.
Forskningsrapporten visar att sedan försöket startade organiserar personalen på Svartedalen 64 procent fler aktiviteter än likvärdiga jämförda äldreboende. Denna ökning förklaras av personalen med att de nu orkar med fler aktiviteter.

Den 21 april skulle frågan upp på kommunfullmäktiges möte då Moderaterna med stöd av Sverigedemokraterna vill avbryta försöket i förtid. Utanför kommunfullmäktige demonstrerade fackförbundet Kommunal på initiativ av de anställda på Svartedalens äldreboende.
De demonstrerade för sex timmars arbetsdag och mot att avbryta försöket i förtid, vilket på nytt skulle öka deras arbetstid och arbetsbelastning.
Frågan hann dock inte tas upp på fullmäktige. Nu har därmed Kommunal, de anställda, allmänheten och de i kommunfullmäktige som stödjer försöket med Vänsterpartiet i spetsen fram till den 12 maj på sig att fortsätta bygga stöd för sex timmars arbetsdag.

Att effekterna på Svartedalens äldreboende har varit så positiva bör användas som exempel i hela landet för en landsomfattande rörelse för sex timmars arbetsdag.
Facken bör på nytt ta upp kraven och föra en kamp för arbetstidsförkortning med bibehållen löneutveckling. Sex timmars arbetsdag bör bli norm på alla kommunala arbetsplatser för att förbättra arbetsmiljön och verksamheten.