Livs blockad ledde till seger

Publicerad av RS Haninge

Plats: Västerhaninge Tema: Facklig kamp

Den fyra månader långa blockaden, som RS har stött sedan starten, ledde till slut till seger. (foto: Robert Bielecki)
Den fyra månader långa blockaden, som RS har stött sedan starten, ledde till slut till seger. (foto: Robert Bielecki)

Livsmedelsarbetareförbundets längsta blockad någonsin är över. Rainer Paus AB, som har vägrat att teckna kollektivavtal för sina anställda säljer Paus Bagarstuga i Västerhaninge. Den nya aktören som tar över den 1 juni har kollektivavtal.

– Därmed är framtida pensionsinbetalningar, försäkringar, ob- ersättningar, övertidsersättningar, fackligt inflytande och löneökningar säkerställda. Vi ser fram emot att ledande Moderatföreträdare, Muf:are, Alliansanhängare och övriga blockadbrytare även framledes fortsätter att stödja företaget nu när de anställdas villkor är säkerställda, säger Livs ombudsman Jolan Wennberg.

Rainer Paus AB ljög om de anställdas löner och villkor, hävdade att de var avtalsenliga samt vägrade att svara på fackets frågor om löner och villkor. Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson grävde i frågan, fick kontakt med tidigare anställda och konfronterade sedan ägaren med dessa uppgifter. Bland annat framkom att tidigare anställda inte har haft anställningskontrakt samt att löner och villkor var klart sämre än både Livs och Hotell- och restarangfackets avtal.
Rainer Paus AB hävdade också att deras tecknade försäkring var lika bra som den fackliga. Men i verkligheten saknades rätt till omställningsstöd om de anställda sades upp. Dessutom tecknades den sämre försäkringen först efter att Livs kontaktade företaget.
Rainer Paus AB hade inte haft försäkring överhuvudtaget för sina anställda och har inte gjort pensionsavsättningar på hela åtta år, något som de anställda inte har fått reda på.

– Det är skandalöst att Moderaterna och Muf försvarade dessa förhållanden och organiserade blockadbryteri. Det var enbart tack vare Livs som företaget tecknade en försäkring för sina anställda överhuvudtaget. Med kollektivavtal förbättras nu villkoren avsevärt. Blockaden i Västerhaninge har varit en viktig strid för hela landet och ett exempel: Att de som inte ger sig kan vinna. Otroligt starkt jobbat av alla blockadvakter som i över fyra månaders tid har stått vid bagarstugan och envetet förklarat betydelsen av kollektivavtal till gäster och förbipasserade, säger Mattias Bernhardsson (RS).

Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge besvarade Moderaternas stödkampanj till löne- och villkorsdumpningen i januari med en egen stödkampanj till facket och kravet på kollektivavtal. I mars delade partiet ut flygblad i Västerhaninges hushåll med uppmaning att stödja blockaden. Även Vänsterpartiet har stött Livs strid för kollektivavtal.
Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge har kämpat för trygga jobb och kollektivavtal i flera år, bland annat för att kommunen ska kräva kollektivavtal i alla upphandlingar. En viktig seger var att äldreförvaltningen till slut pressades att införa kollektivavtal som krav inom äldreomsorgen.