Lokal demokrati i fokus på Hyresgästföreningens panelsamtal

Publicerad av Zahid Baloch

Plats: Göteborg Tema: Bostäder

Efter panelsamtalet anordnades en demonstration mot den skriande bostadsbristen. (foto: Kristofer Lundberg)
Efter panelsamtalet anordnades en demonstration mot den skriande bostadsbristen.

På Hyresgästernas Hus i Arena på Första Långgatan i Göteborg hölls på torsdagsmorgonen ett panelsamtal vid namn Frukost på scen. Denna gång handlade det om gräsrotsrörelsen Vårt Hammarkullen. 

I panelen fanns bland annat Kristofer Lundberg, ordförande i Hyresgästföreningen Angered, och Ola Terlegård, ordförande i den lokala Hyresgästföreningen Bredfjällsgatan-Gropens gård. Det blev ett samtal om lokaldemokrati, social mobilisering och makt.

– Att denna typ av organisering startade i Hammarkullen är ingen slump. Det är ett område med stark politisk och social organisering kombinerat med ett rikt föreningsliv, sa Kristofer Lundberg.

Vårt Hammarkullen består framförallt av föreningar och arbetsplatser i området.

– Bakgrunden till Vårt Hammarkullen ligger i att boende i området kände en ökad otrygghet efter skottlossning, ökad kriminalitet och drogförsäljning. Viktiga aktörer i området började samlas för att diskutera vad man tillsammans kunde göra åt det, berättade Kristofer och fortsatte:

– Vi var överens om att problemen hade socioekonomiska orsaker som trångboddhet, hög arbetslöshet, låga skolresultat och bristande framtidstro. Men vi ville ändå bidra med en ökad trygghet och samordnade oss. Vi kom överens om att skapa trygghet med vår närvaro och vi var överens om att det var vårt Hammarkullen, inte de kriminellas, inte drogförsäljarnas.

– Vi gick samman och planerade att förlägga våra aktiviteter under sommaren på torget för att trycka undan kriminaliteten genom vår närvaro.

– Sedan dess har kontinuerliga möten fortsatt, vi har samlat oss, samordnat oss och organiserat området. Arbetet har övergått från trygghetsskapande till att bli en maktfaktor i området.

– Vi är idag en grupp som företräder tusentals människor genom våra föreningar, arbetsplatser och politiska organisationer. Det är något som beslutsfattare inte kan blunda för, konstaterade Kristofer. ■