Fler blir sjuka på jobbet

Publicerad av Louise Strömbäck

Tema: Arbetsmiljö

Flest antal anmälda arbetssjukdomar finns inom vård och omsorg. (foto: Eric / Flickr CC)
Flest antal anmälda arbetssjukdomar finns inom vård och omsorg. (foto: Eric / Flickr CC)

Under 2015 ökade både antalet arbetsrelaterade sjukdomar och arbetsplatsolyckor som anmälts. Det visar en rapport från Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik som kom den 1 juni.

Under förra året anmäldes runt 119 300 arbetsskador. Enligt rapporten från Arbetsmiljöverket har antalet arbetsrelaterade sjukdomar ökat sex år i rad. Själva ökningen av arbetssjukdomar under 2015 gäller enbart kvinnor, enligt rapporten, och det är överhuvudtaget fler kvinnor än män som drabbas av arbetssjukdomar. 

Den främsta orsaken är organisatoriska och sociala faktorer på arbetsplatsen, och det största antalet anmälda arbetssjukdomar finns bland anställda inom vård- och omsorg. Även antalet arbetsolyckor ökade ifjol med 6 procent jämfört med 2014.

Antalet dödsolyckor under arbetet har minskat till 44 personer under 2015, jämfört med 53 personer 2014. Siffran är fortfarande hög och de farliga arbetena finns fortfarande kvar.

Ingen ska behöva riskera liv och hälsa under sitt arbete. Med de allt sämre arbetsvillkoren, med mer stress orsakat av nedskärningar på personal och högre arbetsbelastning, leder allt oftare till sjukskrivning. 

För att förändra den nedåtgående trenden  måste arbetsvillkoren förbättras med större personaltäthet, kortare arbetsdagar och höjda löner. Frågan om sex timmars arbetsdag är mycket aktuell, vilket har bevisats minska antalet sjukskrivningar och förbättrat arbetares hälsa. ■