Priderekord efter våld

Publicerad av Irma Mahmutovic, Minela Mahmutovic

Plats: Israel Tema: HBTQ

– Regeringen bär ett stort ansvar för hbtq-hatet i Israel, säger Youval. (foto: Natalia Medina)
– Regeringen bär ett stort ansvar för hbtq-hatet i Israel, säger Youval.

I år ägde den hittills största pride-demonstrationen i Jerusalem rum. 25 000 personer samlades den 21 juli. Det var en demonstration som visade på den radikalisering som pågått framför allt bland unga i Israel-Palestina sedan fjolårets hbtq-kamp. Offensiv har träffat Youval Sorek från Socialistiska kamprörelsen (Tnua’t Maavak Sozialisti / Harakat Nidal Eshtaraki), RS systerorganisation i Israel-Palestina.

Hur är den politiska och sociala situationen i Israel-Palestina för hbtq-personer?

– Det finns mycket ilska och oro. Pride-demonstrationen i Jerusalem år 2015 attackerades av judiska fascister. Sju personer dog inklusive en 16-årig vänsteraktivist. Jerusalem är politiskt den mest högervridna staden i landet vilket bland annat speglas i homo- och transfobin.

– Regeringen ger ständigt löften om att bland annat ge pengar till frivilligorganisationer som arbetar med och i hbtq-samhället. Samtidigt säger regeringen nej till andra viktiga reformer som hbtq-personer skulle föredra. Det är tydligt att denna högervridna regering inte kommer att kunna införa verkliga rättigheter. Nu börjar framför allt unga hbtq-personer att leta efter verkliga politiska alternativ för att förverkliga rättigheterna. 

– Situationen för hbtq-personer är även en klassfråga. Det är enbart i huvudstaden Tel Aviv där hbtq-samhällen och personer tillåts vara öppna. Problemet är att det är dyrt att bo där vilket leder till att fattigare hbtq-personer lämnas utanför. För vissa, framför allt transpersoner, leder detta till en osäkerhet och rädsla för att vistas i det offentliga rummet. 

Vilken är det största utmaningen idag för hbtq-kampen?

– Det beror nog på vem du frågar. För min del handlar det om att få hbtq-aktivister organiserade och ännu mer politiserade. Det finns olika frivilligorganisationer men en politisk organisation saknas.

– Ytterligare en utmaning är att ena kampen i Palestina med den i Israel. Det finns ingen organisation som gör detta. Palestinska hbtq-personer har försökt organisera något med aktivister i Israel men har inte fått stöd. Den nationella konflikten påverkar även hbtq-kampen, men skulle israeler och palestinier gå samman skulle det innebära ett enormt hot mot regimen.

Vilka krav och paroller lyfter ni i Socialistisk kamp (Socialist struggle) när det kommer till hbtq-kampen?

– Det varierar beroende på vad som händer men våra paroller syftar alltid till att politisera kampen och peka på hur hela regeringen är ansvarig för hbtq-hatet och att vi behöver kanalisera ilskan och organisera oss. Utan kamp kommer regeringen inte att göra något bra, varken för hbtq-personer eller andra förtryckta.

– Vi deltog och ingrep i rörelsen och protesterna som har varit efter pride-paraden i Jerusalem 2015. Flera andra organisationer och aktivister samlades. Radikaliseringen var tydlig liksom den höga medvetenheten bland unga deltagare. Unga hbtq-personer kopplade samman homofobin med rasismen och pekade med rätta på hur dessa är förtryck som har sitt ursprung i regeringens politik. ■