Tvångssteriliserades långa strid

Publicerad av Erik Johansson

Tema: HBTQ

 (foto: )

Trots att tvångssteriliseringarna av transsexuella vid en könskorrigering avskaffades 2013 så beslutades inte om ekonomisk ersättning förrän i april i år.

Sverige är ett av de länder där det är möjligt för transpersoner att korrigera sitt juridiska kön men till alldeles nyligen var ett krav för att få genomgå en korrigering att man var steril. 

Efter kamp från bland andra RFSL slopades detta krav till slut 1 juli 2013. Under en lång tid har dessa steriliseringar inte kategoriserats som tvångssteriliseringar med förevändningen att om en person skrivit under en fullmakt är det dennes egen fria vilja.

Våren 2013 hade kraven fått sådant gehör att Världshälsoorganisationen (WHO) uppmanade länder, däribland Sverige, att ändra i lagstiftningen så att sterilisering inte längre är ett krav för könskorrigering. 

Varken Island, Italien, Kanada, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Ungern och vissa av USA:s delstater har kvar en lagstiftning. Men hel del av Europas stater kräver sterilisering vid korrigering av juridiskt kön. 

Europarådet uppmanade år 2013 samtliga medlemsländer i EU att totalförbjuda all påtvingad sterilisering, samt att ge offer för dessa övergrepp ekonomisk ersättning och en offentlig ursäkt.

Samma år lades i Riksdagen ett förslag om att ta bort kravet på sterilisering i könstillhörighetslagen. Det ena kravet uppfylldes men inte kravet på ersättning.

Påtryckningarna från drabbade och anhöriga fortsatte och den 27 april i år kunde Sveriges Radio rapportera att de cirka 800 personer som blivit tvångssteriliserade i samband med korrigering av juridiskt kön ska få ersättning från staten. 

Hur mycket är inte ännu avgjort men RFSL – som varit den största pådrivande aktören – föreslår ett belopp på trehundratusen kronor. Tidsmässigt uppskattas beslutet verkställas år 2018.

Rättvisepartiet Socialisterna har länge krävt upprättelse och skadestånd för tvångssteriliserade trans­personer, och att beslut nu fattats är en stor framgång som inspirerar till fortsatt kamp. ■