Mobilisering för lokalt inflytande i Hammarkullen

Publicerad av Amer Mohammed Ali

Plats: Hammarkullen Tema: Bostäder, Arbetarkamp, Klassklyftor

Hösten hinner inte ens inledas innan nya strider väntar i Hammarkullen, arbetarförorten i nordöstra Göteborg.

Förra året vann Somaliska Föreningen en delseger efter protester tillsammans med Rättvisepartiet Socialisterna. De fick då en ny tillfällig lokal efter att deras revs för att ge plats till parkeringsplatser. Nu hotas den nya verksamheten efter att stadsdelen sagt upp kontraktet med föreningen.
Föreningen har genast svarat med att utlysa nya protester och vänt sig till Rättvisepartiet Socialisterna (RS) för stöd. Föreningen och RS samlade i torsdags till möte i Hammarkullen, ett möte som samlade 80 personer och beslutade om demonstration den 29 augusti kl 17.00 på Basketplanen i Hammarparken.

Hammarkullens föreningsliv har en lång tradition av social mobilisering och att engagera sig i frågor som rör boende och närområde. Somaliska Föreningen har varit aktiva i området mot såväl nedskärningar som för trygghet och upprustning. Detta riskerar att försvåras om föreningen blir av med sin lokal.
Politiker och tjänstemän i Stadsdelsnämnden och Stadsdelsförvaltningen i Angered skjuter frågan framför sig och talar om blivande samlingsplatser som föreningshus som alla föreningar kan boka en tid för och använda.

– Det här är oacceptabelt, säger Abdi Yusuf Farah, ordförande för Somaliska föreningen i Göteborg, och fortsätter:
– Vi har pågående verksamhet, vi samlar hundratals människor varje vecka. Vi kan inte vänta på en lokal som inte finns och som kanske kommer att byggas. Dessutom är det ohållbart för de föreningar som har dagliga aktiviteter. Det fungerar för de som träffas en gång i veckan, men inte för de med kontinuerlig aktivitet.
– Vi är inte den enda föreningen som har mycket aktiviteter och det skulle skada många föreningsaktiva om fler också blir av med lokaler. Vi kämpade och vann förra året. Kämpar vi nu kan vi vinna igen.

RS stödjer Somaliska Föreningen i Göteborgs rätt till samlingsplats för sin verksamhet. Den är en viktig mötesplats för såväl unga som gamla.
RS manifest för Hammarkullen som antogs i våras och som har spridits i området tar upp denna problematik. Vi kämpar för hela Hammarkullen med krav på att förflytta makten över närområdet till boende och anställda. Ett sådant demokratiskt inflytande från de boende, närområdet och föreningsliv skulle genast skapa ett tryggare och mer levande Hammarkullen.