Transaktivister ockuperade Socialstyrelsens kontor

Publicerad av Leo Nobel

Tema: HBTQ

Socialstyrelsens lokaler i Stockholm intogs den 21 november av aktivistgruppen Transförsvaret, som verkar för främjande av transrättigheter med fokus på sjukvården. 

Bakgrunden till aktionen är att Transförsvaret en längre tid har krävt att få ett samtal med regeringen om dessa frågor.

Efter att inte ha fått någon respons gick de istället till handling och ockuperade Socialstyrelsens lokaler, med krav på att få tala med ansvariga politiker. Socialstyrelsen är den instans som i slutändan har makten att ge en transperson rätt till ändrad juridisk status och tillgång till vård. 

Transförsvaret lyfter på sin Facebook-sida även fram en historisk parallell till när gayaktivister ockuperade Socialstyrelsens kontor år 1979 i protest mot att homosexualitet klassades som en sjukdom, vilket ledde till att diagnosen avskaffades. 

Polisen avlägsnade de sista demonstranterna senare på kvällen, och från politikerna har det varit tyst. 

Transförsvaret har en kravlista med 13 punkter som de kräver att regeringen genomför. Kraven riktas bland annat mot de kränkande och ofta väldigt långa utredningar som transpersoner måste genomgå för att bevisa sin könsidentitet, och därigenom ha möjlighet att göra juridiska ändringar gällande kön eller få medicinsk behandling. "Transexualism" är fortfarande en diagnos och många transpersoner tvingas söka vård. Erfarenheter vittnar om integritetskränkande frågor om sexliv, läggning och klädstil från läkare och psykologer.