Mitten/Analys

Bok och filmtips om Göteborg2001

Publicerad av

Göteborgskravallerna och processerna av Erik Wijk är den mest omfattande sammanställningen, en uppslagsbok som helt bygger på vittnetsmål, presscitat, domslutsprotokoll, rikspolisstyrelsens rapport och organisationers egna program. Wijk har även skrivit Orätt – Rättsrötan efter Göteborg, som kom 2003.

Rättsröta och skandaldomar

Publicerad av

Minnet av Göteborg2001 har etsat sig fast för all framtid. De som samlats för att demonstrera under EU-toppmötet fick bittert erfara den svenska statens försvar av de mäktigas intressen. Först genom sällan tidigare skådad polisbrutalitet, sedan genom de exempellöst hårda domarna i Göteborgs tingsrätt.

Göteborg2001 – tre dagar som skakade Sverige

Publicerad av

Vad var det egentligen som hände i Göteborg 2001? För de som inte var där kan det vara svårt att veta då det första offret var sanningen. Regeringen använde sig av polisen och den borgerliga pressens hänsynslösa lögnapparat för att slå ned en växande radikalisering.

Bodströms repressiva lagar

Publicerad av

Under de senaste åren har en rad nya förslag om bl a avlyssning, buggning och registrering lanserats av justitieminister Thomas Bodström. Allt i namn av att bekämpa terrorism och brottslighet. Bara sedan hösten 2002 har Advokatsamfundet skrivit remissyttranden över ett 20-tal olika lagförslag för repressiv lagstiftning.

”Någon ligger i utspilld hundmat”

Publicerad av

Det står på omslaget till boken Göteborgshändelserna av Jörgen Gassilewski att det är en roman. För mig framstår boken som ovanlig för att vara roman men däremot mycket precis som dokumentär och samtidigt poetisk.

Bush lovar Nato-vapen men inte mat till Darfur

Publicerad av

Situationen i Darfurregionen, i västra Sudan och som gränsar till Tchad, har av FN beskrivits som ”en av världens största humanitära katastrofer”. Minst 200 000 människor har dödats sedan kriget bröt ut 2003, enligt FN. Andra uppgifter säger upp emot 400 000. De flesta har dött till följd av de sjukdomar och den svält som följer i krigets spår. Två av regionens sex miljoner invånare har tvingats på flykt.

Sudaneserna måste få stanna

Publicerad av

De hungerstrejkande sudaneserna är nu inne på sin tredje vecka av hungerstrejk. En har fått besöka sjukhuset efter en kollaps och flera klagar på kraftiga magsmärtor.

Kongo: ”Värsta krisen i världen”

Publicerad av

I Kongo-Kinshasa utspelas ”världens största humanitära kris. Varje dag dör 1 200 människor.” Den bedömningen gör Jan Egeland, FN:s högste samordnare för katastrofer och krig (Svenska Dagbaldet 30 maj). Trots detta riskerar flyktingar från Kongo att utvisas från Sverige.

Jätten har vaknat

Publicerad av

1886 demonstrerade tiotusentals arbetare för åtta timmars arbetsdag på Haymarket i Chicago. Polisen ingrep vid ett tumult och fyra arbetare dödades. Det var den första maj och de fyras död innebar födelsen för arbetarklassens internationella protestdag. 120 år senare får första maj i USA en rejäl pånyttfödelse. Man uppskattar att över tio miljoner demonstrerade 1 maj 2006 mot statens rasistiska försök att kasta ut invandrare. ”¡Aquí estamos, y no nos vamos!” – Här är vi och vi kommer inte att försvinna – är budskapet.

De ”illegala” skapar företagens vinster

Publicerad av

Den amerikanska staten bygger på rasism. Ett exempel är tjugotalets stora institut för rasbiologisk forskning. 1924 infördes immigrationskvoter. Invandring från Västeuropa, England, Irland och Tyskland uppmuntrades, medan de som kunde hota den anglosaxiska dominansen stängdes ute.