S-kupp i Pajala med V:s stöd

Publicerad av Jonas Brännberg

Plats: Pajala Tema: Inrikespolitik

Som vi berättade i Offensiv förra veckan nominerade Socialdemokraternas medlemmer vid ett välbesökt möte med stor marginal Ulrica Hammarström till nytt kommunalråd efter att Harry Rantakyrö avgått efter hårda interna strider.
Vid måndagens kommunfullmäktige valde dock elva av Socialdemokraternas 15 ledamöter att inte rösta på sin medlemmars kandidat, utan istället röstade de med stöd av Vänsterpartiet fram Jan Larsson som kommunalråd och Anna Kumpula Kostet som vice kommunalråd.
Den förre vänsterpartisten Jan Larsson är den som Harry Rantakyrö har pekat ut som den som har manövrerat bakom hans rygg och nu blir han alltså kommunalråd. På NSDs fråga om vad som är viktigast nu svarade Jan Larsson ”Stabilitet och arbetsro” och Anna Kumpula Kostet ”Budgetbalans”.

Det är tydligt att den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen planer på massiva nedskärningar i framförallt byarna har splittrat Socialdemokraterna som nu alltmer är två partier i ett.
Att Vänsterpartiet gör upp med de odemokratiska och nedskärningsivrande kuppmakarna i kommunfullmäktige är inget annat än en skam för partiet.
Med all sannolikhet är den här striden långt ifrån över. Om inte annat riskerar Socialdemokraterna ett katastrofresultat i nästa val, eller att stora delar av dagens kommunfullmäktigedamöter åker ut.
Med Vänsterpartiets ytterst ode­mokratiska agerande finns det också risk för att missnöjet tar sig uttryck högerut.

Vad som behövs i Pajala är ett nytt demokratiskt kämpande gräsrots­parti som verkligen tar strid mot nedskärningarna och även på riks­nivå ifrågasätter den svältkur som landets glesbygdskommuner lever under, samtidigt som de rikaste badar i pengar.
Bara de tre rikaste i Sverige har tillsammans en förmögenhet som är mycket större än vad samtliga landets kommuners och landstings verksamhet kostar under ett år. ■