På CV:t står högerpolitik

Publicerad av Offensivs redaktion

Tema: I marginalen, Inrikespolitik

Efter att ha varit nästan det enda landet som inte har någon form av karenstid innan statsråd (ministrar) och höga politiska tjänstemän kan gå från politiken till ”näringslivet” finns nu ett förslag om en karenstid på maximalt ett år för ministrar och statssekreterare som lämnar politiken.

Bakom förslaget står regeringens särskilda utredare Sten Heckscher, som bland mycket annat varit både socialdemokratisk näringsminister och rikspolischef. Det är inte precis några krafttag som föreslås.
Maximalt 12 månaders karens är ingen uppoffring. Den förre sjukvårdsministern Göran Hägglund (KD) skulle bara ha behövt vänta en månad innan han gick till Wallenbergs vårdbolag Aleris. Han såg självfallet ingen intressekonflikt med jobbytet utan försvarade sig med att ”jag vill fortsätta jobba med sjukvårdsfrågor”. Att bedriva högerpolitik och tömma statskassan ger ett bra CV om man sedan ska gå till ”näringslivet”.
Är det något som har förenat landets olika regeringar under de senaste femton åren så är det att efter tiden som minister och statssekreterare tackar kapitalisterna för senast genom att erbjuda välbetalda jobb som konsulter eller rådgivare.
Enligt utredaren om karenstid för höga politiker får det inte finnas en intressekonflikt och risk för att staten lider ekonomisk skada när man byter jobb. Men blundar för huvudproblemet att jobbbytet är en fortsättning på en politik som åsamkar samhället och medborgarna stor skada.

Ingen sektor av svensk kapitalism får så mycket statligt stöd som exportindustrin i allmänhet och vapenindustrin i synnerhet. Ett arbete på försvarsdepartementet är som att jobba inte bara för utan i vapenindustrin.
Regeringarna och inte minst statsministern, den nuvarande och tidigare, agerar skattefinansierad ambassadör för vapenindustrin, med särskild förkärlek för att öppna dörrar för svensk export till diktaturer.
Efter resan till Saudiarabien är statsminister Stefan Löfven på väg till Iran i spetsen för en jättedelegation av kapitalister. Under rubriken ”Svenska företag vill in och göra affärer med Iran” berättade Svenska Dagbladet i söndags om att: ”En svensk tung näringslivsdelegation åker tillsammans med representanter från regeringen till Iran i februari. Handelssekreterare Magnus Almén är Sveriges man på plats i Teheran som inom kort öppnar nytt handelskontor”.
Staten och kapitalet i samma båt är bara förnamnet. ■