Stöd arbetarnas kamp i Iran – protestera mot Löfvens resa

Publicerad av Per Olsson

Tema: Världsekonomin, Sveriges ekonomi, Inrikespolitik

 (photo: )

Den 11-12 februari är statsminister Stefan Löfven tillsammans med representanter för en rad av landets storföretag i Iran. Syftet med besöket är att öppna nya marknader för svensk kapitalism i diktaturens Iran.

De företag som följer med på besöket är bland annat: ABB, Astra Zeneca, Sandvik, Scania, SEB, Tetra Pak Iran, Volvo Cars, Volvo, och Wallenberg Foundation, enligt Business Sweden. Business Sweden, som ägs gemensamt av staten och ”näringslivet”, är en lobbyorganisation för svensk kapitalism.
I början av förra året gav Business Sweden ut en rapport rubricerad ”Nytt läge för svenska affärer med Iran”. Det ”nya läget” är den marknad som öppnats upp i Iran efter att en del av Västs anktioner hävts.

”Svenska företag har genomgående ett gott renommé i Iran. Ett skäl till de svenska företagens goda rykte är att de anses ha arbetat långsiktigt. Detta är en viktig positiv faktor i relationerna med iranska beslutsfattare, och som uppskattas i breda kretsar inom politiken, administrationen och i näringslivet”, skriver rapporten och hoppas att detta långa kryperi för diktaturen ska resultera i en kraftigt ökad export – från dagens nivå på cirka två miljarder till 15–20 miljarder kronor per år – och att fler svenska företag etablerar sig i landet.
Särskilt påtalar rapporten att ”Iran har etablerat åtta ekonomiska frizoner med särskilt förmånliga villkor för utländska investerare. Iran har också upprättat ett trettiotal speciella ekonomiska zoner med förmånliga villkor”.
Regeringen vill göra ”affärer” med en regim som trappar upp repressionen mot arbetarkampen i syfte att locka till sig utländska investerare.

  • Protestera mot Löfvens resa. Stöd bygget av fria fackföreningar och en kämpande socialistisk arbetarrörelse Iran. Omedelbart frisläppande av alla fängslade aktivister. ■